Vraag en Antwoord

Ik moet nog een keuze maken tussen meerdere organisaties, kan ik een vrijblijvende kennismaking inplannen?
Als onze website onvoldoende informatie biedt om tot een keus te komen, of als je vragen hebt, kun je ons bellen op 026-3252163 tijdens onze openingstijden (zie “Contact“), of mailen naar administratie@krekelautismecoaching.nl . Wij staan je dan graag te woord. Wij bieden geen vrijblijvende kennismaking met een coach.

Bieden jullie ook behandeling?
Nee, wij bieden uitsluitend begeleiding. Het verschil tussen behandeling en begeleiding: Behandeling is met bewezen protocollen door actieve interventies proberen gedragsverandering teweeg te brengen. Begeleiding is altijd maatwerk. Met de client wordt afgestemd op welke levensgebieden client ondersteuning wil hebben om bepaalde doelen te bereiken.

Kan ik een diagnosetraject bij jullie volgen?
Nee, diagnosetrajecten vallen onder behandeling. Omdat wij uitsluitend begeleiding bieden kun je ook geen diagnosetraject bij ons volgen.

Zijn jullie de juiste organisatie voor mij?
Als je (vermoeden van) autisme hebt en autisme ook de boventoon voert in de problemen die je ervaart kunnen wij vaak helpen. Uitzondering hierop is als behandeling voorliggend  is, of als er sprake is van een IQ lager dan 85. Hier hebben wij onvoldoende kennis voor in huis.

Heb ik een diagnose nodig om begeleiding te krijgen bij jullie?
Nee, zolang we er vanuit kunnen gaan dat je een autistisch brein hebt, heb je geen officiële diagnose nodig.

Ik wil me graag bij jullie aanmelden voor begeleiding. Hoe gaat dat in z’n werk?
Ben je onder de 18, dan kan de verwijzing worden afgegeven door de gemeente of door een medisch specialist (huisarts, psychiater).
Ben je boven de 18, dan gaat een aanvraag voor begeleiding via de Wmo van je gemeente.

Je kunt ook kiezen voor particuliere betaling. Dit kost €100,- per uur.  Voordat het gesprek plaatsvindt sturen wij een offerte. Als die getekend bij ons binnen is plannen we het gesprek in.

Wij kunnen alleen begeleiding bieden als je in een gemeente woont waar wij een contract mee hebben. Klik hier voor een overzicht van ons werkgebied.

Stap 1: Neem contact op met jouw verwijzer om een gesprek aan te vragen. Klik hier voor de links naar de websites van de gemeentes waar wij een contract mee hebben.

Stap 2: De verwijzer bepaalt n.a.v. een gesprek(ken) of je in aanmerking komt voor begeleiding. Je kunt aan hen aangeven dat je naar ons verwezen wil worden. Als de verwijzer aangeeft dat je in aanmerking komt voor begeleiding en je deze begeleiding bij ons mag afnemen kan de verwijzer of jijzelf contact met ons opnemen om je aan te melden.

Stap 3: Wij plannen een telefonische intake van ongeveer een half uur met jou waarin wij je hulpvraag bespreken.  Op basis van deze intake en de informatie van de verwijzer gaan wij kijken naar een passende coach.

Stap 4: Zodra wij een passende coach hebben gevonden en de beschikking binnen is kan de begeleiding opgestart worden.

Wat als ik geen klik ervaar met mijn coach?
Door de zorgvuldige matching naar aanleiding van de telefonische intake komt dit gelukkig zelden voor, maar mocht het zo zijn dat je geen klik ervaart met je coach dan kun je dat aangeven aan de coach. Wij gaan dan op zoek naar een andere coach. 

Wie betaalt voor mijn begeleiding?
Ben je onder de 18, dan kan de financiering voor begeleiding via de Jeugdwet van je gemeente of via een verwijzing van een medisch specialist (huisarts, psychiater).
Ben je boven de 18, dan gaat de financiering voor begeleiding via de Wmo van je gemeente. Wel kan er sprake zijn van een eigen bijdrage via het CAK, dit is in 2023 maximaal €19,- per maand.
Je kunt ook kiezen voor particuliere betaling. Dit kost €100,- per uur.  Voordat het gesprek plaatsvindt sturen wij een offerte. Als die getekend bij ons binnen is plannen we het gesprek in.

Ik wil graag begeleiding op mijn werk, wie betaalt hiervoor?
Job coaching wordt over het algemeen bekostigd door de werkgever

Ik ben nooit aan werk gekomen, of ben uitgevallen van werk, wie betaalt voor mijn begeleiding?
Werkfit: Wanneer je in werk bent uitgevallen door problemen die te maken hebben met autisme dan kunnen wij helpen om de (sociale) vaardigheden op te doen die nodig zijn om te kunnen functioneren in het bedrijfsleven. – Dit traject is bedoeld voor mensen met een uitkering (WGA, Wajong, Ziektewet) die wel het vermogen hebben om te kunnen werken, maar daar hulp bij nodig hebben. – Dit traject  wordt bekostigd door de UWV

Activerend Werk: Wanneer je nooit aan het werk bent gekomen, of in je werk bent uitgevallen door problemen die te maken hebben met je autisme kunnen wij je helpen om de (sociale) vaardigheden op te doen die nodig zijn om te kunnen functioneren in (on)betaald werk. – dit wordt bekostigd vanuit de gemeente.

Bieden jullie ook begeleiding vanuit het persoonsgebonden budget (pgb) / Wet langdurige zorg (Wlz)?
Nee, wij bieden enkel begeleiding vanuit de WMO en Jeugdwet vanuit Zorg In Natura (ZIN)

Hebben jullie een wachtlijst?
De wachttijd verschilt per periode en regio. Wanneer er daadwerkelijk gestart kan worden hangt ook af van een aantal factoren: hulpvraag, gewenste momenten van begeleiding, optie thuisbegeleiding/kantoor, eventuele voorkeuren voor type coach.

Welke activiteiten organiseren jullie voor mensen met autisme?
Arnhem:

Autivrouwencafé: https://www.autivrouwencafe.nl
Voor wie:  voor vrouwen met (vermoeden) van autisme
Wanneer:  iedere eerste woensdag van de maand van 19.30-20.30
Waar: Zijpendaalseweg 25 6814CC Arnhem

Spellen avond Arnhem:  Spellenavond – Krekel Autisme coaching
Voor wie: Voor mensen met of zonder autisme vanaf 16 jaar
Wanneer: elke tweede vrijdag van de maand van 19.30 – 22.00 uur
Waar: Zijpendaalseweg 25 6814CC Arnhem

Autijongerencafé: https://www.autijongerencafe.nl
Voor wie: Voor jongeren met (vermoeden van) autisme tussen 16-35 jaar
Wanneer: Elke laatste dinsdag van de maand van 19.30 tot 21.30
Waar: in House of Billiards, Jansplaats 24-2 Arnhem

Autiherencafé: AutiHerenCafe – Krekel autisme coaching
Voor wie: mannelijke cliënten van Krekelautismecoaching, op aanmelding coach
Wanneer: iedere 2e maandag van de maand van 19.00 tot 21.00
Waar:  Zijpendaalseweg 25 6814CC Arnhem

Buiten Arnhem:

Creatief café Oss:  Creatief Café Oss – Krekel autisme coaching
Voor wie:  voor personen met autisme en/of familieleden
Wanneer:  iedere eerste dinsdag van de maand van 19.30-21.30
Waar: Pauluskerk Oude Litherweg 2 5346 RT Oss

GetAut Oss: GetAut Oss – Krekel autisme coaching
Voor wie: voor mensen met autisme
Wanneer: Elke tweede woensdag van de maand 19.30 t/m 21.30
Waar: eetcafé H32, Heuvel 32, 5341 CW Oss