Coaches

De vennoten – Administratie CoachesSamenwerkingspartners

De vennotenSandra Krekel

KrekelAutismeCoaching wordt geleid door Sandra Krekel. Sandra is een ervaren coach en trainer.
Haar studie psychologie en haar medische achtergrond in combinatie met leven met haar autistische partner Roland Angenent zorgt ervoor dat ze de problemen van mensen met autisme en hun omgeving begrijpt. Hierdoor is ze in staat mensen te begeleiden in het vergroten van hun kwaliteit van leven.  

Sandra is BIG-geregistreerd onder nr 49011770130.Ir Roland Angenent

Roland ontwikkelt samen met Sandra producten op het gebied van autisme en speelt een rol in de coaching en training als ervaringsdeskundige. Samen met Sandra verzorgt hij lezingen en thema-avonden over autisme. Verder is hij de kwaliteitsmanager en webmaster van KrekelAutismeCoaching.
 Laurens van Engelen MSc

Laurens heeft zich na zijn medische studies toegelegd op het optimaliseren van processen. Als onderdeel van de VOF zorg hij ervoor dat alles achter de schermen goed verloopt. Hij maakt zich sterk voor het versimpelen en verduurzamen van de organisatie en zorgt er voor dat de coaches zich vooral kunnen richten op coachen.

AdministratieMarieke Pieters

Marieke heeft een bachelor economie behaald in 2010. Hierna heeft zij zich op verschillende vlakken binnen de zorg ontwikkeld in de functies van intercedent, planner/medewerker salarisadministratie PGB en als flexkracht in de gehandicaptenzorg. Daarnaast heeft zij zich binnen haar huidige functie bijgeschoold op het gebied van autisme. Marieke zorgt er onder andere voor dat de planning, administratie en nieuwe aanmeldingen bij KrekelAutismeCoaching goed verlopen.

Consulterend psychiaterMatt van der Reijden

Matt is psychiater met autisme als specialisme. Hij ondersteunt onze coaches wanneer zij vragen hebben met betrekking tot psychische problematiek bij hun cliënten.
N.B. Matt is uitsluitend consulterend psychiater voor onze coaches. Wanneer u of uw kind psychiatrisch advies of behandeling nodig heeft dan kan Matt met onze coaches meedenken over een passende zorgaanbieder.

CoachesAlie Arends

Alie Arends heeft een achtergrond in het onderwijs. Daarnaast is zij tevens ervaringsdeskundige. De wijze waarop zij te werk gaat is gebaseerd op het werken vanuit het NLP, het Systematisch werk en niet te vergeten haar levenservaring. Als coach is zij met name gericht op wat er wel kan en niet op wat er niet kan. Ze is van mening dat een ieder zijn eigen hulpbronnen in zich mee draagt en ziet het als een uitdaging om samen hiernaar op zoek te gaan om de ander zo in zijn kracht te zetten. Haar manier van werken is een combinatie van zacht en daar waar nodig hard, maar altijd met een hart!Anja Glandorf

Anja werkt als coach en trainer aan levensloopbegeleiding en loopbaanbegeleiding voor (jong) volwassenen met ASS. Tijdens inzichtgevende gesprekken leer je: wie ben ik, wat kan ik wel met mijn autisme en wat wil ik nu en in de toekomst. Anja is gecertificeerd coach en trainer en is opgeleid voor sociale en communicatieve vaardigheidstrainingen. Ze werkt vanuit ervaringsgericht leren. Je krijgt inzicht in jezelf en je leert vaardigheden toe te passen door praktijksituaties te oefenen. Vertrouwen en veiligheid zijn hierbij belangrijke waarden.Annemarije Osinga

Annemarije is juniorcoach. Zij afgestudeerd als maatschappelijk werker. Naast het coachen is zij actief bij de specialistische leerlingbegeleiding.

In het gezin waar Annemarije opgroeide speelde autisme en adhd een rol. Dit heeft haar geïnspireerd voor het werk wat zij nu doet. Tijdens haar studie heeft zij gewerkt als begeleider en heeft zij affiniteit gekregen met autisme in combinatie met adhd.

Annemarije heeft een oplossingsgerichte aanpak. Binnen de begeleiding kijkt zij graag naar de krachten en passies van de cliënt en hoe deze benut kunnen worden.Arundatti van de Velde

Arundatti van de Velde is sinds 2003 werkzaam in de hulpverlening als jeugdhulpverlener en maatschappelijk werker voor gezinnen, kinderen en volwassenen met diverse beperkingen en problemen, waaronder autisme. In al deze jaren in de hulpverlening heeft zij zich verdiept in diverse therapeutische vaardigheden en methodieken. Daarnaast is zij Equine Assisted Therapist (inzet van paarden binnen therapie) en kan zij haar eigen therapiepaarden inzetten binnen de hulpverlening. In de hulp die zij biedt, gaat zij altijd uit van jouw eigen kracht en gelooft zij in echte verbinding maken. Samen met jou gaat ze kijken naar wat je wel lukt en kan en zoekt naar oplossingen, zodat je weer verder kunt in je leven.Astrid de Beijer-Moorman

Astrid is kindercoach en zowel als moeder en echtgenoot ervaringsdeskundige op het gebied van autisme.
Astrid heeft ervaring met kinderen die het lastig vinden om hun emoties te herkennen en/of te uiten.
Ze weet goed verschillende belevingswerelden van kinderen en hun ouders te vertalen.
Door hen op emotioneel en praktisch vlak te begeleiden, leren ze elkaar beter begrijpen.
 Brigitte van Heesch – Geurts

Brigitte is ervaringsdeskundige doordat ze een dochter heeft met autisme. In haar werk als coach richt ze zich op het begeleiden van kinderen, ouders en jong volwassenen. Structureren, accepteren en het inzetten van sterke eigenschappen naast de uitdagingen zijn daarin kenmerkend. Brigitte heeft twee honden die ze in kan zetten in een coachingstraject. De honden kunnen als een spiegel van de ziel fungeren en zorgen daarnaast ook voor een mooie opening wanneer praten en openstellen lastig is.
 Carin Zonneveld

Carin heeft een achtergrond in de hulpverlening. Ze heeft met name werkervaring met (jong)volwassenen met autisme. Ze is sportief en zet dit graag in tijdens de begeleiding. Ze houdt van een open, heldere communicatie.
 Carolien van Gelder

Carolien heeft ervaring met het werken met jeugd, jongeren en jongvolwassenen in de jeugdzorg. Zij is een oprechte, integere en betrokken coach. Door naast een individu te gaan staan, laat ze de persoon in zijn of haar kracht en worden er stappen gezet door de regie bij de mensen zelf te laten.
 Charlotte Beijer

Charlotte is gespecialiseerd en ervaren in het coachen en begeleiden van (jong)volwassenen met autisme. Zij heeft haar ervaring van ruim 25 jaar opgedaan binnen een grote zorgorganisatie.

In 2019 is Charlotte de samenwerking met Krekelautismecoaching aangegaan. Zij is oprecht, laagdrempelig, enthousiast en doortastend. Charlotte werkt samen met cliënten om eigen regie en behoefte vorm te geven. Om deze vervolgens te kunnen toepassen en behouden. Dit doet zij door steeds weer de verbinding en aansluiting te blijven zoeken. Betrokkenheid begint voor haar met begrip, begrijpen hoe het leven er voor de ander uitziet. Coaching / begeleiding vindt in overleg plaats binnen eigen leefomgeving, gespreksruimte of wandelend in de buitenlucht.Cindy Nass

Cindy heeft als psychologe en coach veel kennis opgedaan in het werken met (jong)volwassenen met een autismespectrumstoornis in de geestelijke gezondheidszorg. 

Ze vindt het een uitdaging om te zoeken naar mogelijkheden en kwaliteiten van mensen en hoe deze in te zetten in het dagelijks leven. 

Cindy is geschoold in cognitieve gedragstherapie en mindfulnessChristel Corba

Christel kwam begin jaren 90 voor het eerst in aanraking met mensen met autisme tijdens haar werk bij een zorgorganisatie. Christel werkte op een kindergroep die erg gebaat was bij de aangereikte externe structuur, waardoor zij een zo overzichtelijk en prettig mogelijk leven konden leiden. Daar werd haar interesse voor het werken met mensen met autisme gewekt.
 
Vanaf 1999 is zij werkzaam als ambulant hulpverlener bij een grote zorgorganisatie in Arnhem. Hier werkt zij samen met mensen met een diagnose binnen het Autistisch spectrum die zelfstandig wonen.
 
Christel gelooft in het principe levensloopbegeleiding en biedt ondersteuning op alle levensgebieden waar een vraag ligt. Zij vindt het heel belangrijk dat mensen hun eigen regie nemen waar mogelijk, Christel neemt niet dan ook niet ongevraagd over, maar probeert samen te zoeken naar wat passend is in iemands leven.
 Christy Walravens

Christy maakt deel uit van onze jobcoachtak. Ze heeft veel ervaring rond werk, participatie en zelfredzaamheid. Ze is goed in het zoeken en creëren van kansen op de arbeidsmarkt en het vinden van passend vrijwilligerswerk en ook leerplekken. Ze is energiek en enthousiast en in staat om mensen en organisaties te verbinden. Ze heeft als droom dat zoveel mogelijk mensen mee doen! Ze kijkt hierbij altijd naar wat wél mogelijk is.Conny Helmes

Conny is moeder van 3 tienerkinderen. Ze heeft jarenlang in het speciaal onderwijs gewerkt. Zowel in gezin als in werk heeft ze veel ervaring met ASS. Via opleidingen heeft ze zich gespecialiseerd in het ondersteunen van gezinnen. Ze begeleidt mensen graag in het vinden van structuur, rust en balans in zichzelf en het gezin.Daphne Voorheijen

Daphne heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan binnen het werken met jongeren met autisme. Zowel binnen beschermd wonen, onderwijs en in het ambulante werkveld. Daphne werkt veel met jongeren tussen de 12 en 25 jaar met een normale en hoge intelligentie. Daphne kijkt graag naar de kwaliteiten van een persoon om vanuit daar handvatten en tools te ontdekken waarmee iemand verder kan. Daphne haar manier van werken is in harmonie, met humor, een spiegel voorhouden en samen op ontdekking gaan.Deborah Rutgers

Deborah biedt begeleiding aan (jong)volwassenen en hun directe omgeving. Zij gelooft in de eigen regie en werkt daar samen met jou aan.  Zij heeft jaren ervaring in het begeleiden van mensen met autisme; binnen Jeugdzorg, begeleid en beschermd wonen, ambulante begeleiding, hersteltrainingen en dagbesteding/coaching on the job.

Zij zet o.a. de MatriXmethode in om het hoofd op te ruimen, waardoor er ruimte, rust en overzicht ontstaat. Zij werkt herstel- en doelgericht en kijkt samen met jou hoe jouw talenten en interesses op een voor jou zo prettig mogelijke manier in te zetten.

Deborah als persoon: rustig, creatief, humor, onbevooroordeeld, doorpakker, ervaringsdeskundig, hoog-sensitief, leren is proberen en positief.Dirk Mesman

Dirk heeft veel ervaring in het coachen en begeleiden van (jong) volwassenen met autisme. Hij is muzikaal en sportief en zet dit graag in tijdens het coachen.

“Met een positieve, creatieve insteek kijk ik naar waar jij goed in bent en wat je wilt bereiken. Ik geloof in proberen door te doen. Mijn coaching is rustig, nuchter en laagdrempelig.”
 Eline Kanne

Eline Kanne heeft ervaring met het begeleiden en coachen van jongeren en jongvolwassenen met autisme. Ze heeft deze ervaring onder andere opgedaan als intern begeleider in het MBO-onderwijs. Eline is afgestudeerd als Toegepast Psycholoog. Eline is een pro-actieve, gestructureerde en daadkrachtige professional. Oprechtheid, humor en vertrouwen zijn voor haar de kernwaarden binnen de begeleiding van mensen. Elke keer als de cliënt een stap kan zetten, mede dankzij de ondersteuning die zij biedt, geeft haar dat ontzettend veel voldoening.Ellis Thomassen

Ellis is opgegroeid in een gezin waar autisme een grote rol speelde. Inmiddels werkt zij zes jaar in de hulpverlening en sinds anderhalf jaar is zij zich volledig op het autisme gaan richten. Ellis werkt voornamelijk met mensen tussen 18-35 jaar met een normale tot hoge intelligentie. Zij werkt graag socrautisch en gebruikt creativiteit, daarnaast richt zij zich met name op plannen, organiseren, studeren en werk, de wat praktischer zaken dus. Ellis heeft een specialiteit in seksuologie binnen de hulpverlening.
 


Eltina van den Broek

Eltina is opgegroeid in een gezin waar autisme een grote rol speelde.
Na 5 jaar werkzaam geweest te zijn in de zorg is Eltina haar eigen hondenuitlaatservice gestart, welke zij inmiddels alweer meer dan 10 jaar met succes runt.

Later heeft zij nog de opleiding ‘therapiehond begeleider’ bij Dogswork gevolgd en met succes afgerond.
Met haar hondenuitlaatservice biedt Eltina dagbesteding en activerend werktrajecten aan aan (jong)volwassenen met autisme.  

Binnen deze trajecten kan onder andere gewerkt worden aan; het geven van structuur in een dagelijks ritme, verminderen van stress, leren samenwerken, grenzen aangeven, weerbaarheid en het opbouwen van zelfvertrouwen.Erica van Dinther Voortman

Erica is gespecialiseerd en ervaren in het coachen en begeleiden van kinderen en jeugd met autisme. Erica is opgegroeid in een gezin waar autisme een grote rol speelde en dat nog steeds doet. Door haar ruime ervaring binnen haar ouderlijk gezin en in het onderwijs kan zij een mooie combinatie maken.

Erica werkt holistisch, wat inhoudt dat er nooit een deel alleen gezien wordt. Iedereen bestaat uit meerdere facetten (emotioneel, fysiek, cognitief, energetisch, etc.). Erica biedt ondersteuning in ouderbegeleiding (ook bij gescheiden ouders), onderwijs en het omgaan met verschillen. Daarbij betrekt Erica altijd het gezinssysteem.

Verbinding maken met de ander is een leidraad binnen de coaching. Begrijpen en inzicht krijgen, praktisch, creatief, visueel, om van daaruit verder te gaan.
 
Ester Gerrits van der Enden

Ester is moeder van vier zonen waaronder één met ASS. In haar werkzame leven, maar ook daarnaast heeft zij vaak mensen begeleid bij het regelen van financiën, de bijbehorende administratie en alles wat daar verder bij komt kijken.
Ze is Sociaal Juridisch Dienstverlener en zet zich in als budgetcoach en begeleider van mensen met (problematische) schulden richting schuldhulp/schuldsanering.

Als budgetcoach helpt zij mensen om rust en overzicht te krijgen over hun financiën en de daarbij behorende administratie. Uit ervaring weet ze dat onrust op één vlak in het leven van iemand met ASS ook heel veel extra onrust kan brengen op andere vlakken waar het normaal wel goed gaat.

Je kan haar – in overleg met jouw coach – inschakelen als je hulp wilt bij financiële problemen of als je geen idee hebt hoe je ervoor zorgt dat je een goede administratie kan voeren of overzicht kan houden. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat je geen schulden hebt, maar het idee hebt dat je geen grip meer hebt op je geld. Als dat zo is en je wilt daar weer grip op krijgen, dan maakt ze samen met jou een overzicht van uitgaven en inkomsten en kijkt of je inkomsten misloopt of dat je te hoge uitgaven hebt. Of misschien wel allebei.Esther Wispelweij

Esther heeft na haar studie onderwijspsychologie ervaring opgedaan met verschillende doelgroepen in de jeugdzorg. Haar uitgangspunt is dat ieder kind en jongere talenten heeft, die ze van nature wil ontwikkelen. Door hier aandacht aan te schenken kan een cliënt met meer ontspanning nieuwe stappen in het leven zetten. Haar ervaring met kinderen met ASS heeft ze vooral opgedaan als vrijwilliger in het begeleiden van vakanties en als coach op school. Met haar rustige en open houding kan ze een veilige omgeving creëren waar kinderen en ouders zich prettig bij voelen.
 Eva van Mulken

Eva is haar loopbaan in 2016 gestart binnen de gehandicaptenzorg. Zij heeft onder andere ervaring als persoonlijk begeleider op een structuur behandel locatie voor kinderen van 2 t/m 18 jaar. Gaandeweg is zij zich gaan specialiseren in het werken met mensen met autisme en is haar interesse voor het werk als autisme coach gegroeid. In juli 2021 heeft zij daarom de post hbo opleiding autisme centraal behaald.

Eva zet mensen in hun kracht door een positieve benadering en zorg op maat. Door haar actieve en enthousiaste manier van begeleiden probeert ze mensen een goed gevoel te geven en zich gehoord te laten voelen. Eva heeft als doel de wereld meer autismevriendelijk maken!Evert Meerveld

Evert is sinds 2006 werkzaam in de hulpverlening. Eerst als woonbegeleider en nu als ambulant gezinshulpverlener begeleidt hij (jong)volwassen met ASS. Stap voor stap naar een zo zelfstandig mogelijk leven.
In zijn werk vindt Evert het belangrijk om op zoek te gaan naar de kwaliteiten van de gezinsleden en vervolgens te kijken hoe deze ingezet kunnen worden om naar het gewenste resultaat te komen.
 
Evert begeleidt mensen vanuit rust, met geduld en humor! Hij is sportief en zet dit ook graag in tijdens het coachen.Fiona Vloet


Fiona biedt opvoedondersteuning en individuele begeleiding aan kinderen, jongeren en ouders. Vanuit haar opleiding Pedagogiek kwam zij in aanraking met kinderen met autisme. Op verschillende gebieden heeft zij hier ervaring in opgedaan. Zij heeft in Tanzania gewoond, waar zij bijles programma’s heeft ontwikkeld voor kinderen en juf is geweest op de Nederlandse School. Daarnaast heeft zij haar eigen onderneming opgericht om vrouwen aan het werk te helpen.

Als pedagogisch beleidsmedewerker heeft zij vervolgens verdieping opgedaan over opvoeding en het jonge kind.
Fiona neemt haar creativiteit en oplossingsgerichte benadering mee in haar werkwijze. Zij vindt het belangrijk dat de persoon zich gehoord en gezien voelt. Samen op zoek gaan naar iemands kracht en deze inzetten ziet zij als een mooie uitdaging.


Hanneke Jebbink

Hanneke heeft zich in 2010 laten omscholen tot Sociaal Cultureel Werker. Sindsdien is zij werkzaam in de jeugdzorg, gehandicaptenzorg en psychiatrie. Hanneke heeft veelal mensen met ASS begeleid, zowel bij verschillende instellingen als in de rol van ambulant hulpverlener.

In 2020 is zij afgestudeerd als Haptotherapeut. Zij ziet er meerwaarde in om haptonomie te combineren met ASS.

Zij heeft een open en sociaal karakter en is een natuurmens.

Hanneke doet wat zij zegt en zegt wat zij doet. Zij kijkt waar de hulpvraag ligt bij de cliënt en past haar begeleidingsstijl hierop aan. Verandering begint van binnenuit.Harro Nusselder

Als psychiatrisch verpleegkundige heeft Harro veel ervaring opgedaan binnen verschillende velden van de psychiatrie (Algemeen Psychiatrische Ziekenhuizen, verschillende RIBW instellingen, dak- en thuislozenopvang). Tijdens deze werkzaamheden bleek dat de persoonlijkheid van Harro goed aansluit bij de belevingswereld van mensen met autisme. Harro heeft een muziekopleiding gevolgd en gebruikt muziek vaak als middel om een bepaald doel met cliënten te bereiken.
 
Harro is BIG-geregistreerd onder nr 9025406630.Heidy Jansen

Heidy heeft veel ervaring opgedaan rondom het leren van jongeren met autisme in het regulier en speciaal onderwijs. Er is, daar is ze van overtuigd, heel veel talent dat verder tot ontwikkeling kan komen.
Ze werkt vanuit een oplossingsgerichte benadering, waarbij ze met oprechte belangstelling in gesprek gaat met de jongere. Actief mogelijkheden op het vlak van werk/studie onderzoeken staat daarbij centraal.Helga Melissen

Helga is psychiatrisch verpleegkundige. Zij werkte ruim 20 jaar als sociotherapeut met jongeren en volwassenen met autisme in het Dr. Leo Kannerhuis in Oosterbeek. Ze gaf daar o.a de trainingen psycho-educatie, sociale vaardigheden en zelfredzaamheid. Ze houdt ervan om iemands mogelijkheden uit te breiden via een duidelijke en positieve benadering. Daarbij sluit ze zoveel mogelijk aan op de interesses van deze persoon. Humor en (zelf)relativering zijn middelen die ze hierbij graag inzet.

Helga is BIG-geregistreerd onder nummer 9008693930.Hilde Vos

Hilde biedt opvoedondersteuning en individuele begeleiding aan kinderen, jongeren en ouders. Hilde heeft een ruime ervaring in de ambulante gezinsbegeleiding van kinderen en ouders met een psychiatrische of verstandelijke beperking. Vanuit haar studie Pedagogiek, kwam zij in aanraking met kinderen, jongeren en/of ouders met autisme. Zij heeft hierin zowel op individueel,- als op groepsniveau (behandel en woongroepen) begeleiding geboden.
 
Haar werkwijze kenmerkt zich door op een zachte, speelse en duidelijke manier aandacht en ruimte te geven voor uw verhaal. Hierbij maak zij waar nodig en passend, gebruik van creatieve middelen. Hilde werkt daarnaast op een systeemgerichte wijze. Hierbij maak zij waar nodig gebruik van systeemgerichte interventies.
 Inez Ronk

Inez is Junior autismecoach en behaalde haar Pedagogiek diploma. Zij volgde de minor ‘Levensbrede autismebegeleiding’ aan het HAN in Nijmegen. Inez werkt daarnaast voor SOC Nederland als gespecialiseerde oppas/ondersteuner. Zij gebruikt haar eigen ervaringen met het leven met ASS als inspiratiebron voor het werken met autistische kinderen. Inez vindt het belangrijk dat kinderen letterlijk gezien worden, een voorwaarde voor persoonlijke groei en ontwikkeling.
 Jean Swagers

Jean is ervaringsdeskundige. Hij heeft zelf een autistisch brein en een zoon met de diagnose PPD NOS. Affiniteit met de doelgroep waar hij graag mee werkt is er dan ook volop. Hij weet als geen ander hoe belangrijk het is om kinderen/jongvolwassenen, maar ook volwassenen passende ondersteuning te bieden.
Jean komt oorspronkelijk uit de sportwereld waar hij ruim 20 jaar tennistraining op alle niveaus heeft gegeven. Als sporter heeft hij een aantal eigenschappen die zeker van pas komen in de begeleiding van mensen met autisme namelijk: doorzetten, gaan voor je doelen, maar ook bijvoorbeeld weten om te gaan met teleurstellingen.Jorianne van Loenen Martinet

Jorianne heeft zowel privé als in haar werk (o.a. bij de Logeerhuizen van het Dr. Leokannerhuis) ervaring opgedaan met (jong-)volwassenen met een autistisch brein. Zij is een veelzijdig persoon en onderneemt en leert graag ‘samen’ op allerlei vlakken (sportief, creatief, mentaal, sociaal etc.). Daarnaast is zij enthousiast, gedreven, toegankelijk en onbevooroordeeld. Ze hoopt met haar coaching voor meer harmonie te zorgen in ieders leven.Karlijn Huisman – Venrooij

Karlijn komt uit een gezin waar autisme een rol speelde. Zij heeft de afgelopen 7 jaar op verschillende plekken in de hulpverlening gewerkt, waar zij meerdere malen cliënten met autisme heeft begeleid en haar interesse en expertise daarin steeds groter is geworden. Karlijn gaat uit van de kracht van mensen, om die te vergroten en te gebruiken in het coachingstraject. Haar interesse en expertise ligt voornamelijk bij de jeugd, jongeren en jongvolwassenen.
 Laila Wolswinkel

Laila werkt als jongvolwassenen coach. Ze heeft ervaring opgedaan als persoonsbegeleidster op leefgroepen en training begeleid wonen. Daarnaast is zij een ervaren ambulant begeleider en heeft zij met verschillende doelgroepen gewerkt waaronder mensen uit het autisme spectrum.

Laila vindt het in de eerste plaats belangrijk om een goede aansluiting te vinden met de cliënt om vervolgens vaak vanuit een praktische benadering samen aan de slag te gaan.Lilian Ensel

Lilian heeft ruim 13 jaar ervaring in het coachen en begeleiden van jongvolwassenen met een normale tot hoge intelligentie met autisme.
Zij heeft altijd een passie gehad voor het werken met mensen die op de een of andere manier moeite hebben met het vinden van een plekje in onze maatschappij.
Bij Lilian is het mogelijk om te werken met haar hond als co-coach. Door het werken met een hond kun je op een veilige manier (sociale) vaardigheden oefenen. Een hond lacht je nooit uit!
 Linda Veldhuizen

Linda’s ervaring ligt op het gebied van jongeren en ouderen met autisme en/of hoogsensitiviteit. Haar vader heeft autisme en ze is dus opgegroeid in een gezin waar ze vaak de vertaling gaf tussen de verschillende manieren van denken. Linda heeft veel ervaring in crisissen en met jongeren die hulpverleningsmoe zijn.

Haar kracht ligt in het begeleiden vanuit mogelijkheden en interesses. Samenwerken, wederzijds respect en vertrouwen zijn basisvoorwaarden om tot een mooi hulpverleningsproces te kunnen komen.

Samen met Mascha Knipping organiseert zij de AutForFun projecten.Lindsay Eleveld

Naast haar werk als Vrijwilligerscoördinator bij de Auti Actie Dagen werkt Lindsay sinds april 2017 als autismecoach bij KrekelAutismeCoaching. In de drie jaar bij de Auti Actie Dagen heeft zij met name veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Als afgestuurd pedagoog richt zij zich naast de begeleiding van kinderen ook graag op ondersteuning van ouders met opvoedkundige vragen.
 Lisanne van Nugteren

Lisanne is opgeleid als (buiten) sport en bewegingsinstructeur-coördinator. Zij middels een zij-instroom traject veel werkzaam geweest in de thuiszorg als verzorgende IG en sinds 2017 als zzp’er voor sport en activiteiten coach. Sinds 2017 is Lisanne door ervaring gespecialiseerd in de doelgroep autisme en werkzaam als regulier autismecoach.

Haar kracht is het gedoseerd uitdagen tot nieuwe activiteiten zonder druk uit te oefenen. Stap voor stap op het tempo van de zorgvrager eropuit gaan. Tijdens activiteiten ongedwongen ruimte geven om te spreken over problemen en hier mogelijk naar oplossingen zoeken. Naast sport en activiteiten is coachen op zelfstandigheid een van haar kwaliteiten. Samen met de zorgvrager een weg zoeken in het zelfstandig worden en zijn, door praktische vaardigheden te trainen en eigen te maken.

Lisanne is een nuchter persoon met een vrolijk karakter die probeert de druk er een beetje af te halen en zo op een luchtige manier toch te werken aan de doelen van de zorgvrager.Loes Knijp

Loes is een gecertificeerde coach en loopbaancoach en werkt met (jong-) volwassenen met ASS. Ze is ervaringsdeskundige en heeft naast haar coaching een leidinggevende baan bij de overheid.
Als coach gaat ze met jou aan de slag met het zichtbaar maken van je mogelijkheden en het leren omgaan met je beperkingen en prikkelgevoeligheid. Ze kan je handvatten bieden in het contact met je werkgever of je toekomstige werkgever, geeft voorlichting over autisme en zal samen met jou werken aan de beeldvorming en het begrip op de werkvloer.Maaike Jansen

Maaike biedt begeleiding aan (jong)volwassenen met autisme. Stap voor stap naar een zo zelfstandig mogelijk leven. Ze begeleidt mensen vanuit rust met geduld en humor!
Maaike is Toegepast Psycholoog en heeft ervaring in het werken met mensen met autisme. Ze coacht en begeleidt op een oplossingsgerichte wijze. Hierbij zijn gelijkwaardigheid en respect belangrijke waarden en haar uitgangspunten.Maartje de Vries

Maartje werkt als coach en trainer. Haar passie ligt bij mensen in hun kracht zetten & hun ontwikkeling stimuleren. Vanuit coaching wil ze mensen laten groeien in hun ontwikkeling, hun talenten laten ontdekken. Vanuit de verschillende perspectieven denken & kijken.
Rust, vertrouwen en begrip vind ze belangrijke voorwaarden.
In kleine stapjes ontwikkelen richting je eigen doelen.
Dat je handvatten, (h)erkenning & inzicht krijgt om je talent te gebruiken.
Vanuit haar ervaring als zorgprofessional en ouder van een dochter met autisme & angst weet ze hoe belangrijk (h)erkenning & begrip is.
Manon van Gogh

Manon heeft ruim 14 jaar ervaring in het werken met jeugd, jongeren en (jong)volwassen. De afgelopen 8 jaar heeft zij zich gespecialiseerd in autisme binnen een GGZ expertise- en behandelcentrum voor mensen met autisme. Daarvoor heeft zij zes jaar binnen de jeugdhulpverlening gewerkt.

Manon heeft veel ervaring in het geven van op maat gemaakte trainingen, oa; psycho-educatie, sociaal-communicatieve vaardigheden, rots&water en assertiviteit. Zij gelooft sterk in oplossingsgericht werken en ervarend leren.
 Marga Salemink

Marga is gecertificeerd supervisor en coach en werkt ruim 20 jaar met veel plezier samen met mensen met autisme. In haar begeleiding van (jong)volwassenen met autisme vormen kwaliteiten en mogelijkheden, wensen en verwachtingen het uitgangspunt. Vanuit haar eigen ervaring weet zij hoe belangrijk het is om te leren je eigen horizon te bepalen en je eigen koers te varen. Marga streeft geen onrealistische doelen na, maar persoonlijk welbevinden en meer plezier in het leven; een goed gevoel over wie je bent en wat je doet!
 Margreet Boeve

Margreet Boeve is moeder van vier volwassen kinderen, waaronder één met een autismespectrumstoornis. Zij heeft ruim 20 jaar gewerkt als HBO-verpleegkundige, onder andere in de psychiatrie. Daarna heeft ze de opleiding tot professional organizer gevolgd. Zij kent autismespectrumstoornissen zodoende op verschillende wijzen: als ervaringsdeskundige, als hulpverlener en als coach.Mariëlle Gerritsen

Als psycholoog en coach begeleidt Mariëlle kinderen en jongeren met autisme en hun gezinsleden.
Mariëlle heeft ervaring met autisme vanuit de kinder- en jeugdpsychiatrie.
 Marije Bracco Gartner

Marije heeft 20 jaar ervaring in het werken met mensen met ASS, door als woon- en ambulant begeleider te werken bij een grote zorg organisatie. Ze heeft op verschillende groepen en afdelingen gewerkt. 
Tevens is Marije ervaringsdeskundige wat betreft ASS in haar gezin. Hierdoor heeft ze geleerd om goed te kijken naar de belastbaarheid in draagkracht én draaglast.  
Marije is enthousiast, gedreven en vindt het boeiend om met iemand te werken aan (haalbare) zelfstandigheid in het dagelijks leven. Samen met haar cliënten (en het netwerk) wil ze kijken naar waar de kansen zitten om dingen positief te veranderen. Ze werkt vanuit mogelijkheden en motivatie van de cliënt om zo te onderzoeken wat voorwaarden zijn voor een prettig leven.  
 
Naast sociaal pedagogisch agoog is Marije gecertificeerd autismedeskundige en coach met hond. Ze heeft twee (heel verschillende) honden met wie ze als team is gecertificeerd om te coachen. Het werken met een hond brengt letterlijk beweging en een andere manier van kijken met zich mee. Dit geeft een andere ingang die vaak goed blijkt te werken. Marjolein Mekking

Marjolein Mekking is van oorsprong maatschappelijk werker maar heeft vooral ook veel ervaring opgedaan in het welzijnswerk. Haar echtgenoot kreeg op latere leeftijd de diagnose Asperger, en ook bij haar drie kinderen is er sprake van autisme: Asperger, PDD-NOS/hoogbegaafdheid en Autisme/ADHD. Haar professionele achtergrond in combinatie met haar ervaringsdeskundigheid zet zij graag in als autismecoach!

Marjolein van Meurs

Marjolein werkt vanaf 2001 in gezinnen waar in ieder geval één iemand autisme heeft.
In haar werk vindt ze het belangrijk om met elkaar op zoek te gaan naar de kwaliteiten van de gezinsleden. Daarna bekijkt ze met het gezin hoe deze kwaliteiten ingezet kunnen worden om dichter bij de gewenste situatie te komen.
Marjolein richt zich niet alleen op situaties binnen het gezin, maar ook op problemen rond school, sportverenigingen, clubs, sociaalnetwerk en dergelijke.
Naast haar werk als autismecoach is ze ook weerbaarheidstrainer.
 


Marjolijn Knot

Marjolijn is beeldend coach en werk veel met mensen met autisme. Ze leert je hoe je spanningen en emoties vriendelijk kunt benaderen en er constructief mee kunt omgaan. Je leert zorgvuldig nagaan wat je lichaam en energie je vertelt, hoe iets aanvoelt voor jou en wat je daarmee kunt. Je krijgt daardoor veel meer houvast in jezelf. Een gevoel van rust en veiligheid kan dan ontstaan.

Hierbij werkt zij met beeldende opdrachten. Samen bepaal je welke materialen en technieken zinvol en prettig voor jou zijn, dat kan tekenen of schilderen zijn, collage of werken met klei, of nog iets anders. Beeldend werk is een waardevolle aanvulling op gesprekken. Het geeft je ontspanning en plezier, en het geeft je tegelijk inzicht in jezelf: hoe pak ik dingen aan, welke kwaliteiten heb ik, wat is voor mij belangrijk.

Je kunt uitdrukken wat soms moeilijk in woorden te vangen is en het brengt je letterlijk in beweging. Bovendien biedt het een veilige oefenruimte om het eens een beetje anders aan te pakken (flexibiliteit). Ook kan je oefenen met Mindful Tekenen: eenvoudige en rustige tekentechnieken om je aandacht uit je hoofd naar je handen te halen en te ontprikkelen. Samen met jou kiest ze waar jij aan wilt werken. Je kan bij haar terecht in overleg met jouw autisme-coach. En natuurlijk kan je altijd mailen of bellen voor meer informatie.Margot Verduin

Margot heeft jaren geleden de stap gemaakt van het bedrijfsleven naar coaching, na hier diverse opleidingen voor gevolgd te hebben.
 
Haar man en beide kinderen zijn gediagnostiseerd met ASS. Zij zag vooral heel mooie en waardevolle mensen die regelmatig vastlopen. Daarnaast zag zij ook dat hulpverlening vaak theoretisch was en daarom moeizaam aansloot.  Margot vindt het belangrijk om hierin haar steentje bij te dragen door haar eigen kennis en ervaring te gebruiken. Dit doet zij o.a. door het coachen van mensen met autisme en het begeleiden van hun omgeving (partners, ouders, werkgevers). Zij draagt haar kennis ook  over door presentaties te geven bij bedrijven en scholen.
 
Margot werkt vanuit een holistische visie. Zij houdt van diepgaande coaching. Zij kijkt graag naar wat er achter het gedrag van de persoon schuilgaat om iemand van daaruit goede begeleiding te kunnen bieden.Marlinde Huibers

Marlinde is junior coach. Marlinde komt uit een gezin waarin autisme een grote rol speelt. Met haar kennis vanuit huis weet Marlinde al veel van autisme. Bij Krekel krijgt zij de kans om zich verder te ontwikkelen en haar kennis in te zetten in het werkveld. Het werken met jongeren trekt vooral haar aandacht.Martine Jetten

Martine geeft met heel veel plezier trainingen, workshops en individuele coaching. Ze heeft circa 25 jaar werkervaring in het onderwijs en bedrijfsleven.

In haar coaching en trainingen richt zij zich op hoogsensitiviteit, mindfulness en op hoofd, gevoel en intuïtie. Ze is zelf hoogsensitief en heeft een zoon met Asperger. Aanvankelijk heeft zij haar eigen hoogsensitiviteit als een last ervaren.

“Ik nam snel emoties van anderen over, raakte mijn overprikkeling niet kwijt en had veel last van mijn gedachten. Nu weet ik hoe ik mijn hoogsensitiviteit steeds meer als een kracht kan inzetten.”

Martine neemt makkelijk een verbindende rol aan en gebruik daarbij haar vermogen om aan te voelen wat er speelt.
Haar passie is je te helpen je bewust te laten worden van je eigen kracht en innerlijke wijsheid waardoor je je diepere talenten – en dus ook je hoogsensitiviteit- kunt verwezenlijken en met meer enthousiasme en gemak kunt leven en werken. Kortom, dat je liefdevol kunt worden wie je in wezen bent.Mascha Knipping

Mascha werkt al langere tijd met veel enthousiasme met hoofdzakelijk jongeren die gediagnosticeerd zijn met autisme. Haar enthousiasme zit in het organiseren van activiteiten/ vakanties, sporten en het meeste uit ieder persoon halen! Kijken wat bij iemand werkt om net weer een beetje meer levensvreugde te krijgen en geaccepteerd te voelen in de maatschappij waar hij of zij leeft. Dit door te werken aan plezier, empowerment en je eigen gebruiksaanwijzing te leren kennen met een vleugje humor!

Mascha is verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten en vakanties voor jongeren met autisme (Aut for Fun). Daarnaast voert zij ook de ambulante coaching van jongeren met autisme uit.
 Matthias Schaap

Matthias heeft veel ervaring opgedaan in het werken met jongeren met autisme bij het Dr. Leo Kannerhuis als sociotherapeut. Daarnaast heeft hij de opleiding pedagogiek afgerond en ook een aantal vakken aan de universiteit psychologie. Naast begeleiding van jongeren, richt hij zich ook op opvoedkundige vragen en het gehele systeem. Matthias biedt onder andere ondersteuning op het gebied van emotieregulatie, identiteit, zelfbeeld en begeleiding rondom genderdysforie/seksuele diversiteit. Belangrijke waarden van hem zijn: gelijkwaardigheid, acceptatie, rechtvaardigheid, respect, zelfontplooiing en hij is nieuwsgierig in de ander.


Merlijn van Hassel

Merlijn is juniorcoach en ervaringsdeskundige. Hij is op tienjarige leeftijd gediagnosticeerd met ADHD en PDD-NOS. Merlijn is afgestudeerd in de Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Hij werkt vanuit positieve bekrachtiging. Hierbij wordt er gekeken naar wat er vooral wél kan, in plaats van wat er nog niet goed gaat. Merlijn is vanaf zijn achttiende al werkzaam in de zorg bij een logeerhuis. Hij heeft vanuit daar ervaring met de doelgroepen kinderen en jongeren. Merlijn is graag bezig in zijn begeleiding. Zo zal je met hem niet stilzitten aan een tafel, maar gaan wandelen, sporten, tekenen of bijvoorbeeld muziek maken/luisteren. Zijn visie is: Beweging in lichaam zorgt voor beweging in geest.Mick van Soest

Mick heeft de opleiding maatschappelijk werk gedaan. In contact met cliënten maakt hij gebruik van een socratische gespreksvoering. Dit houdt in dat Mick de oplossingen uit de cliënt zelf naar boven laat komen. Op deze manier gaat de cliënt zelf aan het werk om mogelijkheden van de situatie waar hij of zij zich in bevindt anders te ervaren.

Mick maakt daarbij gebruik van creatieve gespreksvormen. Er valt o.a. te denken aan tekenen en opstellingen. Op deze manier komen de onderliggende patronen van de cliënt meer naar boven, kan de cliënt zelf benoemen wat een mogelijke verandering is in de situatie.
 Nathalie van de Laar

Nathalie is orthopedagoog. Zij begeleidt vanaf 2006 kinderen, pubers en (jong)volwassenen tot een leeftijd van ongeveer 35 jaar met ASS. Daarnaast begeleidt ze (hun) ouders. Naast autismecoach is Nathalie behandelaar bij een grote GGZ-instelling waar kinderen, jongeren en gezinnen met lichte tot matig ernstige psychische klachten geholpen worden. Nathalie is tevens ervaringsdeskundige. Bij meerdere familieleden is autisme vastgesteld.

Nathalie is een rustig persoon met een positieve instelling. Ze kijkt samen met de ander naar wat wel kan en werkt daarbij zoveel mogelijk oplossingsgericht. Hierbij maakt ze graag gebruik van de socratische dialoog. Coachen staat voor haar gelijk aan samenwerken.

Nathalie ziet autisme niet als een stoornis, maar als een andere manier van waarnemen wat voor belemmeringen kan zorgen in een wereld waar anderen hebben bepaald wat de norm zou moeten zijn.Nebu Breeksema

Nebu heeft ruim tien jaar ervaring in de hulpverlening en is sinds 2018 werkzaam als ambulant levensloopcoach. Vanuit rust, duidelijkheid en humor begeleidt zij (jong-)volwassenen met autisme.
Nebu gaat uit van jouw eigen wijsheid, kracht en kwaliteiten en zet deze in om samen met jou concrete oplossingen te vinden voor de uitdagingen in jouw leven.

Nebu geeft (individuele) Mindfulness training aan mensen met en zonder autisme. Daarnaast is zij Ambassadeur van Brainblocks en kan zij deze methodiek inzetten tijdens de begeleiding.Nelleke Remerie

Nelleke heeft 25 jaar ervaring in het onderwijs, waarbij ASS (problematiek) regelmatig aan de orde kwam. Als leerkracht en basisschooldirecteur vroeg zij zich in het werken met kinderen altijd af;  wat heb jij nodig? Waar zou ik je mee kunnen helpen? Die vraag heeft zij meegenomen toen zij zich is gaan toeleggen op het coachen van kinderen, pubers en volwassenen.
 
Nelleke is een enthousiast en creatief mens. Zij zet, waar nodig en zinvol, haar twee coachhonden in.  Het zijn twee totaal verschillende honden die ervoor zorgen dat er met veel plezier geleerd en geoefend wordt.
 
Daarnaast is Nelleke Rots & Water trainer. Deze psychofysieke training wordt in spelvorm ingezet om weerbaarder te worden. Want stevig staan als een rots of meebewegen als water zijn vaardigheden die wij als mens allemaal nodig hebben. Niké Waegemaekers


Vanaf 2009 is Niké werkzaam binnen de GGZ. Zij heeft jarenlang op behandelgroepen met jongvolwassenen met autisme gewerkt. Naast het werken op de groep heeft zij jarenlang begeleiding geboden, ook aan het netwerk.

Er wordt vaak gekeken naar wat iemand niet kan en wat er allemaal anders en of beter moet. Niké richt zich op dat wat iemand al kan en zet samen met haar coachpaarden mensen in hun kracht en (weer) in beweging. Zij gelooft dat ieder mens kwaliteiten/talenten heeft. Door hier bewust van te worden en vervolgens de focus op te leggen, biedt dit nieuwe kansen en mogelijkheden.Nico Teunissen

Nico werk al 20 jaar als trainer en sociotherapeut in een Top GGZ Expertise- en behandelcentrum voor mensen met autisme. Tevens werkt hij al een aantal jaren als begeleider van het “Modelbouwbouw Atelier” van Krekel. Nico’s kracht ligt in het motiveren van mensen om weer aan de slag te gaan door middel van ondersteuning in praktisch werk. Zijn motto is “je kunt vaak meer dan waar je zelf van overtuigd bent”.
 Nicolien van Gaalen

Nicolien is een vrouw met levenservaring. Door ervaring vanuit haar gezin is zij ervaringsdeskundige op het gebied van autisme. Ze voorziet in structuur en duidelijkheid waar dat nodig is.
 
Nicolien heeft jarenlange ervaring in het onderwijs, zowel regulier als speciaal. Hierdoor kan ze kinderen de belangrijke structuur geven die het onderwijs vraagt en de duidelijkheid geven in het werken op school. Ook begeleidt ze kinderen in het terugkeren naar school als dat een tijdlang niet mogelijk was.
 
Naast haar ervaring in het onderwijs en de zorg is Nicolien HBO kindertherapeut. Ook werkt zij met kinderen en volwassenen om hen te leren grip te krijgen op de wereld om hen heen en zichzelf te accepteren. Nicolien is gecertificeerd begeleider in het “Leren Leren”.
 Petra Helbers

Petra coacht samen met haar coachhond Jet kinderen, (jong)volwassenen en ouders-met-kind. Jet helpt bij het aanleren van vaardigheden zoals: grenzen stellen, samenwerken, helder communiceren, maar ook bij schoolse vaardigheden zijn de mogelijkheden onbegrensd.

Petra heeft met kinderen en (jong)volwassenen met ASS gewerkt o.a. in de jeugdhulpverlening en als leerkracht in het VSO praktijkonderwijs. Hoog sensitiviteit en ASS liggen niet ver uit elkaar, weet zij uit ervaring.Puck Jansen

Puck is Junior autismecoach. Hij is afgestudeerd in de Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hij is sinds 2016 betrokken bij KrekelAutismeCoaching en werkt voornamelijk met jongvolwassenen, waarbij hij zijn ervaringskundigheid als ASS-er inzet.
 Rob Roelofs

Mensen ondersteunen en begeleiden met het behalen van persoonlijke doelen gaat als een rode draad door het leven van Rob. Na veel fijne jaren gediend te hebben als beroepsmilitair, is Rob opnieuw de schoolbanken ingeklommen en heeft hij een carrièreswitch gemaakt naar pedagogisch begeleider.

Sacha Spierings

Sascha Spierings is vanuit haar natuur sterk in structureren en organiseren. Ze zet deze kracht in als structuurcoach voor KrekelAutismeCoaching en begeleid individuen en gezinnen die om welke reden dan ook de grip op huis, huishouden, levensritme of leefstijl zijn verloren.
Ze heeft ervaring met hoarders (verzamelaars) en begeleidt met rust en respect voor de persoon in het proces van “ontspullen”.
Daarnaast zet Sascha haar eigen therapiehonden in bij de begeleiding van cliënten.Sandra Merkelbagh

Sandra Merkelbagh heeft 20 jaar geleden haar SPH opleiding afgerond. Ze is werkzaam geweest in een 24-uurs instelling met licht verstandelijk gehandicapte jongeren met gedrags- en opvoedingsproblemen. Sandra heeft veel ervaring opgedaan in het bemiddelen naar werk, onder andere met mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Ze is bekend met Social return. Sandra heeft als trajectbegeleider gewerkt om jongeren die om verschillende redenen waren uitgevallen in het onderwijs te plaatsen richting een opleiding en/of werk om in ieder geval een startkwalificatie te kunnen behalen. Verder is ze meerdere jaren werkzaam geweest in de MBO onderwijswereld.

Sandra is ervaringsdeskundige vanuit haar eigen gezin m.b.t. ASS.

Sandra is goed in structureren, het leren plannen en organiseren, onderwijs en werk en budgetcoaching.Saskia Huis in ’t Veld

Saskia is naast professional ook ervaringsdeskundige. In haar familie komt veel autisme voor en ze heeft een zoon van 14 met autisme. Saskia is een creatieve denker en doener, ondernemend. Ze is vooral praktisch begeleidend aan het werk. Ze wil jeugd en jongeren graag helpen inzicht te krijgen in hun eigen gedrag en houding. Saskia ziet zichzelf als vertaler. Ze wil jou helpen je eigen regie te vinden en te nemen op de manier die bij je past.Sharon Thijssen – Baardman

Sharon werkt bij KrekelAutismeCoaching als coach voor kinderen, jongeren en (jong) volwassenen.
Zij heeft veel ervaring in het werken met kinderen, pubers, jongeren en jongvolwassenen met autisme. Deze ervaring heeft zij vooral opgedaan tijdens haar werk als sociotherapeut binnen het Dr. Leo Kannerhuis. 
Sharon’s kracht zit vooral in het op een natuurlijke manier aansluiten bij de cliënten. Zij vindt het belangrijk te zoeken en aan te sluiten bij de motivatie van cliënten en vandaar uit ondersteuning te bieden. Samen op zoek naar de mogelijkheden en kwaliteiten van cliënten en onderzoeken hoe dit zo optimaal mogelijk benut kan worden, afgestemd op wat de cliënt nodig heeft.
 Thessa Derksen

Thessa werkt oplossingsgericht, met respect voor de wensen en verwachtingen van de cliënt. Dit doet zij met eerlijkheid en humor. Ze is positief en praktisch ingesteld en creatief in het gezamenlijk zoeken naar mogelijkheden om zo te kijken naar wat wel kan! Daarnaast betrekt zij graag de natuur bij haar coaching. Zij heeft naast haar opleidingen SPH en PABO ook een opleiding tot wandelcoach afgerond.

Al ruim 20 jaar werkt Thessa met veel plezier als coach en trainer in de hulpverlening; zowel met kinderen, jongeren als volwassenen met autisme. Deze ervaring heeft ze opgedaan in de psychiatrie, in de jeugdhulpverlening en als sociaal werker bij een wijkteam.

Naast haar brede werkervaring is zij ook bekend met autisme in haar eigen gezin. Thessa heeft drie kinderen, waarvan de middelste de diagnose autisme heeft. Als zorgprofessional en als moeder weet zij dus hoe belangrijk (h)erkenning is bij de diagnose autisme.Vincent Ruisch

Vincent is gecertificeerd autismecoach en heeft zelf ook een lichte vorm van autisme. Zijn belevingen en herkenningen worden als ondersteunend en helpend ervaren om tot acceptatie, vertrouwen, inzicht en positieve ontwikkeling te komen. Oorspronkelijk heeft Vincent een opleidings- en werkachtergrond als grafisch en ruimtelijk ontwerper en hij is daardoor gewend om creatief, onderzoekend en verbeeldend te werken. Omdat veel mensen met autisme visueel zijn ingesteld kan dat als middel worden ingezet om doelen te bereiken.Youetta Kamminga

Youetta werkt graag met jongeren en jongvolwassenen en vindt het een uitdaging om de ‘overgangen’ die zo kenmerkend zijn binnen de wereld van het autisme zo goed mogelijk te coachen. Ze is gediplomeerd maatschappelijk werker en heeft in 2017 bij Autisme Centraal haar PostHBO gehaald. Ze diept graag samen met de cliënt (en het systeem) uit of het een kwestie van “niet willen” of van “niet kunnen” is. Visualisaties horen bij haar manier van werken. Dit kunnen stappenplannen zijn maar ook tekeningen ter ondersteuning van het gesprek.Yvonne de Corte-Piroe

Yvonne de Corte-Piroe is Junior autismecoach. 
Tijdens haar opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening heeft zij bij verschillende instellingen en organisaties gewerkt, maar de kinderen en volwassenen met autisme trokken haar toch altijd het meeste aan. Daarom heeft ze er voor gekozen om na haar opleiding aan de slag te gaan bij KrekelAutismeCoaching als juniorcoach. Yvonne houdt van creatieve oplossingen en praktisch bezig zijn. 
 

Samenwerkingspartners

3D Ambacht

Mensen die hoog scoren in het autismespectrum hebben vaak interesse in digitale technieken. Bij 3D Ambacht leren zij hun talenten daarin te ontdekken en krijgen ze onder begeleiding de kans om zich verder te ontwikkelen. KrekelAutismeCoaching heeft intensief meegewerkt aan de totstandkoming van 3D Ambacht.
3D Ambacht biedt haardeelnemers een vaste structuur en begeleiding in een inspirerende werk- en leeromgeving. Als uit een kennismakingsgesprek en een toets blijkt dat een deelnemer voldoende interesse en talent heeft om zich te bekwamen in digitale techniek dan wordt voor de deelnemer een maatwerktraject samengesteld.
Op de website www.3dambacht.nl vindt u de details ten aanzien van deze trajecten.