Coaches

Management Administratie Coaches

Management teamSandra Krekel

KrekelAutismeCoaching wordt geleid door Sandra Krekel. Sandra is een ervaren coach en trainer.
Haar studie psychologie en haar medische achtergrond in combinatie met leven met haar autistische partner Roland Angenent zorgt ervoor dat ze de problemen van mensen met autisme en hun omgeving begrijpt. Hierdoor is ze in staat mensen te begeleiden in het vergroten van hun kwaliteit van leven.  

Sandra is BIG-geregistreerd onder nr 49011770130.Bas van Engelen

Bas is na zijn wiskunde studie de IT in gegaan. Om wat meer bij te dragen aan de maatschappij heeft hij ervoor gekozen om bij Krekel te gaan werken. Hij is de kwaliteitsmanager, maar kijkt natuurlijk ook kritisch naar alle IT-systemen.
 Laurens van Engelen MSc

Laurens heeft zich na zijn medische studies toegelegd op het optimaliseren van processen. Hij zorgt ervoor dat alles achter de schermen goed verloopt. Laurens maakt zich sterk voor het versimpelen en verduurzamen van de organisatie en zorgt er voor dat de coaches zich vooral kunnen richten op coachen.

AdministratieMarieke Pieters

Marieke heeft een bachelor economie behaald in 2010. Hierna heeft zij zich op verschillende vlakken binnen de zorg ontwikkeld in de functies van intercedent, planner/medewerker salarisadministratie PGB en als flexkracht in de gehandicaptenzorg. Daarnaast heeft zij zich binnen haar huidige functie bijgeschoold op het gebied van autisme. Marieke zorgt er onder andere voor dat de planning, administratie en nieuwe aanmeldingen bij KrekelAutismeCoaching goed verlopen.

Consulterend psychiaterMatt van der Reijden

Matt is psychiater met autisme als specialisme. Hij ondersteunt onze coaches wanneer zij vragen hebben met betrekking tot psychische problematiek bij hun cliënten.
N.B. Matt is uitsluitend consulterend psychiater voor onze coaches. Wanneer u of uw kind psychiatrisch advies of behandeling nodig heeft kan Matt met onze coaches meedenken over een passende zorgaanbieder.

CoachesAlie Arends

Alie Arends heeft een achtergrond in het onderwijs. Daarnaast is zij ervaringsdeskundige. Haar werkwijze is gebaseerd op het werken vanuit het NLP, het Systematisch werk en niet te vergeten haar levenservaring. Als coach is zij met name gericht op wat er wél kan en niet op wat er niet kan. Alie is van mening dat een ieder zijn eigen hulpbronnen in zich meedraagt. Zij ziet het als een uitdaging om samen hiernaar op zoek te gaan, om de ander zo in zijn of haar kracht te zetten. Haar manier van werken is een combinatie van zacht en daar waar nodig hard, maar altijd met een hart!Anja Glandorf

Anja werkt als coach en trainer aan levensloopbegeleiding en loopbaanbegeleiding voor (jong) volwassenen met ASS. Tijdens inzichtgevende gesprekken leer je: wie ben ik, wat kan ik wél met mijn autisme en wat wil ik nu en in de toekomst. Anja is gecertificeerd coach en trainer en is opgeleid voor sociale en communicatieve vaardigheidstrainingen. Zij werkt vanuit ervaringsgericht leren. Je krijgt inzicht in jezelf en je leert vaardigheden toe te passen door praktijksituaties te oefenen. Vertrouwen en veiligheid zijn hierbij belangrijke waarden.Anke Walraven

Anke werkt graag vanuit een positieve, invoelende benadering.
Creativiteit, Natuur en de taal van emoties/ gevoel zijn mogelijkheden die zij graag inzet.
Anke heeft met name ervaring in het begeleiden van kinderen/ jongeren met autisme.
Haar rustige en warme aanwezigheid nodigen je uit om vanuit een open en ontspannen houding op onderzoek te gaan in jezelf.Annemarije Osinga

Annemarije is afgestudeerd als maatschappelijk werker. In het gezin waar Annemarije opgroeide speelde autisme en adhd een rol. Dit heeft haar geïnspireerd voor het werk wat zij nu doet. Tijdens haar studie heeft zij gewerkt als begeleider en heeft zij affiniteit gekregen met autisme in combinatie met adhd.

Annemarije is SKJ geregistreerd en heeft ervaring met onder andere specialistische leerlingbegeleiding.

Zij heeft een oplossingsgerichte aanpak. Binnen de begeleiding kijkt zij graag naar de krachten en passies van de cliënt en hoe deze benut kunnen worden.Arundatti van de Velde

Arundatti is sinds 2003 werkzaam in de hulpverlening als jeugdhulpverlener en maatschappelijk werker voor gezinnen, kinderen en volwassenen met diverse beperkingen en problemen, waaronder autisme. In deze jaren heeft zij zich verdiept in diverse therapeutische vaardigheden en methodieken. Daarnaast is zij Equine Assisted Therapist (inzet van paarden binnen therapie) en kan zij haar eigen therapiepaarden inzetten binnen de hulpverlening. In de hulp die zij biedt, gaat zij altijd uit van jouw eigen kracht en gelooft zij in echte verbinding maken. Samen met jou gaat ze kijken naar wat je wél lukt en kan en zoekt naar oplossingen, zodat je weer verder kunt in je leven.Astrid de Beijer-Moorman

Astrid is kindercoach en zowel als moeder en als echtgenote ervaringsdeskundige op het gebied van autisme.
Astrid heeft ervaring met kinderen die het lastig vinden om hun emoties te herkennen en/of te uiten.
Zij weet goed verschillende belevingswerelden van kinderen en hun ouders te vertalen.
Door hen op emotioneel en praktisch vlak te begeleiden, leren ze elkaar beter begrijpen.
 Babs Lenders

Babs is in 2008 afgestudeerd als vaktherapeut Drama. Na haar afstuderen heeft ze jaren als dramatherapeut gewerkt binnen een organisatie in de zorg. Hier heeft ze kinderen, jongeren en (jong)volwassenen behandeld op sociaal-emotioneel gebied. Als therapeut behandelde ze ook veelal kinderen/jongeren met de diagnose ASS. De waardevolle ervaring die ze in deze jaren op heeft gedaan, heeft ze meegenomen naar haar eigen praktijk (2017).

Veiligheid bieden en afstemmen op de ander staat centraal in haar werkwijze. Vanuit die veiligheid kan er gewerkt worden aan de hulpvragen en de doelen die zijn gesteld. Babs ervaart dat naast gesprekken voeren, expressie, spel en creativiteit voor veel inzichten, groei en ontwikkeling zorgen. Babs streeft ernaar dat deze opgedane ervaringen meegenomen worden naar het leven van alledag.
 Carin Zonneveld

Carin heeft een achtergrond in de hulpverlening. Zij heeft met name werkervaring met (jong)volwassenen met autisme. Zij is sportief en zet dit graag in tijdens de begeleiding. Carin houdt van een open, heldere communicatie.
 Carolien van Gelder

Carolien heeft ervaring met het werken met jeugd, jongeren en jongvolwassenen in de jeugdzorg. Zij is een oprechte, integere en betrokken coach. Door naast een individu te gaan staan, laat ze de persoon in zijn of haar kracht. Er worden stappen gezet door de regie bij de mensen zelf te laten.
 Charlotte Beijer

Charlotte is gespecialiseerd en ervaren in het coachen en begeleiden van (jong)volwassenen met autisme. Zij heeft haar ervaring van ruim 25 jaar opgedaan binnen een grote zorgorganisatie. In 2019 is Charlotte de samenwerking met Krekelautismecoaching aangegaan. Zij is oprecht, laagdrempelig, enthousiast en doortastend.

Charlotte werkt samen met cliënten om eigen regie en behoefte vorm te geven en deze vervolgens te kunnen toepassen en behouden. Dit doet zij door steeds weer de verbinding en aansluiting te blijven zoeken. Betrokkenheid begint voor haar met begrip; begrijpen hoe het leven er voor de ander uitziet. Coaching / begeleiding vindt in overleg plaats binnen eigen leefomgeving, gespreksruimte of wandelend in de buitenlucht.Christel Corba

Christel kwam begin jaren 90 voor het eerst in aanraking met mensen met autisme in haar werk bij een zorgorganisatie. Zij werkte op een kindergroep die erg gebaat was bij de aangereikte externe structuur, waardoor zij een zo overzichtelijk en prettig mogelijk leven konden leiden. Daar werd haar interesse voor het werken met mensen met autisme gewekt.
 
Vanaf 1999 is zij werkzaam als ambulant hulpverlener bij een grote zorgorganisatie in Arnhem. Hier werkt zij samen met mensen met een diagnose binnen het Autistisch spectrum die zelfstandig wonen.
 
Christel gelooft in het principe levensloopbegeleiding en biedt ondersteuning op alle levensgebieden waar een vraag ligt. Zij vindt het belangrijk dat mensen hun eigen regie nemen waar mogelijk. Christel neemt de regie dan ook niet ongevraagd over, maar kijkt samen met de cliënt naar wat passend is in zijn/haar leven.
 Christy Walravens

Christy maakt deel uit van onze jobcoachtak. Zij heeft veel ervaring rond werk, participatie en zelfredzaamheid. Christy is goed in het zoeken naar en creëren van kansen op de arbeidsmarkt en het vinden van passend vrijwilligerswerk en leerplekken. Zij is energiek en enthousiast en is sterk in het verbinden van mensen en organisaties. Christy heeft als droom dat zoveel mogelijk mensen meedoen! Zij kijkt hierbij altijd naar wat wél mogelijk is.Cindy van Gompel

Cindy is al jaren werkzaam als vaktherapeut Drama en als begeleider van kinderen, jongeren en hun gezin specifiek, waar autisme een rol speelt. Zij is systemisch opgeleid en vindt het belangrijk om het gehele systeem mee te nemen. Samen kunnen we het verschil maken en wordt een leefwereld met meer structuur, plezier en liefde gevormd. Cindy is behalve vakbekwaam ook ervaringsdeskundig. Zij is moeder van 3 kinderen; 2 meiden en een jongen. De jongen heeft autisme.

5 jaar geleden is zij zich gaan specialiseren in samengestelde gezinnen en hoe dit het beste werkt, specifiek ook met autisme. Want dit is vaak een behoorlijke puzzel voor alle partijen. Cindy gelooft dat coaching niet enkel bestaat uit praten, maar ook groeien en leren van ervaringen, spelmatig en beeldend. Zij zet daar waar nodig haar drama kant in om situaties vanuit een ander perspectief te belichten. Vol enthousiasme en inspiratie begeleidt zij de mensen die op haar pad komen.Claudia Ambaum

Claudia werkt al ruim 30 jaar samen met mensen met autisme; zowel kinderen, jongvolwassen, volwassenen, als binnen gezinnen. Eerst vanuit een behandelcentrum voor mensen met autisme en sinds 2013 als zelfstandig ondernemer gericht op dagbesteding/ambulante ondersteuning/creatief en sportief ontwikkelen en het vorm geven van praktische psycho-educatie. Kort gezegd: “ik heb een autistisch brein, wat zijn mijn mogelijkheden, hoe kan ik die vormgeven op mijn manier”. Claudia is in haar coaching van het normaliseren maar niet bagatelliseren.

Vanuit de vraag en de gesprekken probeert zij een vorm te vinden om de ondersteuning zo begrijpbaar, leefbaar, interpreteerbaar en overdraagbaar te maken. Uiteindelijk met als missie iemand de regie te laten krijgen over zijn/haar eigen leven, waarin er gebruik gemaakt kan worden van een eigen handleiding. Daarin mag er ondersteuning zijn ook voor langere tijd. Samenwerken en verbinden is wat energie geeft en waar Claudia haar motivatie uit haalt.Conny Helmes

Conny is moeder van 3 (bijna) volwassen kinderen. Zij heeft jarenlang in het speciaal onderwijs gewerkt. Zowel in gezin als in werk heeft Conny veel ervaring met ASS. Via opleidingen heeft zij zich gespecialiseerd in het ondersteunen van gezinnen. Zij begeleidt mensen graag in het vinden van structuur, rust en balans in zichzelf en het gezin. Conny werkt holistisch en maakt gebruik van verschillende werkvormen met als doel dat jij zelf meer inzicht en handvatten krijgt met betrekking tot jouw situatie.Daphne Veerling

Daphne heeft een langjarige praktijkervaring als groepsleider in de jeugdzorg(plus) met onder andere kinderen, jongeren en jongvolwassenen uit het autistische spectrum. Daphne is begeleider en coach in hart en nieren. Zij weet mensen te motiveren en enthousiasmeren. Haar kracht is dat zij op een natuurlijke manier verbinding maakt met cliënten en hun behoeften snel doorgrondt. Daphne werkt graag vanuit een basis van gelijkwaardigheid om samen tot een effectieve begeleiding te komen.Daphne Voorheijen

Daphne heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan in het werken met jongeren met autisme binnen beschermd wonen, onderwijs en in het ambulante werkveld. Zij werkt veel met jongeren tussen de 12 en 25 jaar met een normale en hoge intelligentie. Daphne kijkt graag naar de kwaliteiten van een persoon, om vanuit daar handvatten en tools te ontdekken waarmee iemand verder kan. Haar manier van werken is in harmonie, met humor, een spiegel voorhouden en samen op ontdekking gaan.Dirk Mesman

Dirk heeft veel ervaring in het coachen en begeleiden van (jong) volwassenen met autisme. Hij is muzikaal en sportief en zet dit graag in tijdens het coachen.

“Met een positieve, creatieve insteek kijk ik naar waar jij goed in bent en wat je wilt bereiken. Ik geloof in proberen door te doen. Mijn coaching is rustig, nuchter en laagdrempelig.”
 Ellis Thomassen

Ellis is opgegroeid in een gezin waar autisme een grote rol speelde. Sinds 2010 werkt zij in de hulpverlening en sinds 2015 is zij zich volledig op het autisme gaan richten. Ellis werkt voornamelijk met mensen tussen 18-35 jaar met een normale tot hoge intelligentie. Zij werkt graag SocraUtisch en gebruikt creativiteit. Daarnaast richt zij zich met name op plannen, organiseren, studeren en werk; de wat praktischer zaken dus. Ellis heeft een specialiteit in seksuologie binnen de hulpverlening.
 


Eltina van den Broek

Eltina komt uit een gezin waar autisme een grote rol speelde. Na 5 jaar werkzaam geweest te zijn in de zorg is Eltina haar eigen hondenuitlaatservice gestart, welke zij sinds 2007 met succes runt. Zij heeft de opleiding ‘therapiehond begeleider’ bij Dogswork afgerond. Met haar hondenuitlaatservice biedt Eltina dagbesteding en activerend werktrajecten aan aan (jong)volwassenen met autisme.  

Binnen deze trajecten kan onder andere gewerkt worden aan het geven van structuur in een dagelijks ritme, verminderen van stress, leren samenwerken, grenzen aangeven, weerbaarheid en het opbouwen van zelfvertrouwen.Erica van Dinther Voortman

Erica is gespecialiseerd en ervaren in het coachen/begeleiden van kinderen en jeugd met autisme. Erica is opgegroeid in een gezin waar autisme een grote rol speelde en dat nog steeds doet. Door haar ruime ervaring binnen het ouderlijk gezin en in het onderwijs kan zij een mooie combinatie maken.

Erica werkt holistisch, wat inhoudt dat er nooit een deel alleen gezien wordt. Iedereen bestaat uit meerdere facetten (emotioneel, fysiek, cognitief, energetisch, etc.). Erica biedt ondersteuning in ouderbegeleiding (ook bij gescheiden ouders), onderwijs en het omgaan met verschillen. Daarbij betrekt Erica altijd het gezinssysteem.

Verbinding maken met de ander is een leidraad binnen de coaching. Begrijpen en inzicht krijgen, praktisch, creatief, visueel, om van daaruit verder te gaan.
 Erna Poolman

Erna is opgeleid als pedagoog, intuïtief en energetisch coach en trainer Mindfulness. Zij is SKJ geregistreerd en werkt sinds 2011 als hulpverlener en coach voor gezinnen en is gespecialiseerd ambulant gezinsbehandelaar met als specialisme hechting. Sinds 2017 traint en coacht zij ook volwassenen.

Naast haar opleidingen put Erna als begeleider uit haar eigen levenservaringen. Zij is moeder van twee kinderen en ervaringsdeskundige op het gebied van scheiding, burn-out, co-dependentie en autisme. Op haar 37ste kwam zij erachter dat ze autistisch bedraad is. Het maakt dat zij als geen ander weet welke fases te doorlopen zijn naar het inrichten van een leven en werk dat bij jou past. En hoe je de liefde voor jezelf vergroot.
 
Ester Gerrits van der Enden

Ester is moeder van vier zonen waaronder één met ASS. In, maar ook buiten haar werkzame leven heeft zij vaak mensen begeleid bij het regelen van financiën, de bijbehorende administratie en alles wat daar bij komt kijken.
Zij is Sociaal Juridisch Dienstverlener en zet zich in als budgetcoach en begeleider van mensen met (problematische) schulden richting schuldhulp/schuldsanering.

Als budgetcoach helpt zij mensen om rust en overzicht te krijgen over hun financiën en de daarbij behorende administratie. Uit ervaring weet ze dat onrust op één vlak in het leven van iemand met ASS ook heel veel extra onrust kan brengen op andere vlakken waar het normaal wel goed gaat.

Je kan Ester – in overleg met jouw coach – inschakelen als je hulp wilt bij financiële problemen, als je geen idee hebt hoe je ervoor zorgt dat je een goede administratie kan voeren of overzicht kan houden. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je geen schulden hebt, maar het idee hebt dat je geen grip meer hebt op je geld. Samen met jou maakt Ester dan een overzicht van uitgaven en inkomsten en kijkt of je inkomsten misloopt en/of dat je te hoge uitgaven hebt.Esther Wispelweij

Esther werkt zowel met tieners, als met (jong)volwassenen. Na haar studie onderwijspsychologie heeft zij ervaring opgedaan met diverse doelgroepen in de jeugdzorg. Haar uitgangspunt is dat iedereen talenten heeft, die zich van nature willen ontwikkelen. Door hier aandacht aan te schenken kan iemand met meer ontspanning nieuwe stappen in het leven zetten. Met haar rustige en open houding kan zij een veilige omgeving creëren waarin iemand zich gehoord en gezien voelt.
 Evert Meerveld

Evert is sinds 2006 werkzaam in de hulpverlening. Eerst als woonbegeleider en nu als ambulant gezinshulpverlener begeleidt hij (jong)volwassen met ASS. Stap voor stap naar een zo zelfstandig mogelijk leven.
In zijn werk vindt Evert het belangrijk om op zoek te gaan naar de kwaliteiten van de gezinsleden en vervolgens te kijken hoe deze ingezet kunnen worden om naar het gewenste resultaat te komen.
 
Evert begeleidt mensen vanuit rust, met geduld en humor! Hij is sportief en zet dit ook graag in tijdens het coachen.Fanne Slief

Fanne is een in 2016 afgestudeerd sociaal pedagogisch hulpverlener met GGZ als specialisatie. Na een aantal jaar ervaring op te hebben gedaan in de psychiatrie is Fanne als persoonlijk begeleider, en het laatste jaar als teamleider, aan de slag gegaan binnen het beschermd wonen voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Binnen deze functie heeft Fanne volwassen cliënten (en collega’s) mogen begeleiden en coachen in unieke en uiteenlopende vraagstukken.

Zowel professioneel als privé heeft Fanne ervaring in het werken en omgaan met personen met een autistisch brein. Wat Fanne typeert in haar coaching is het maken van ‘menselijk contact’ waaruit vanuit vertrouwen langzaam grenzen verlegd kunnen worden, kan worden gewerkt aan de hulpvragen die er liggen en van elkaar kan worden geleerd. Eigen regie, gelijkwaardigheid en verbinden zijn enkele kernwoorden die belangrijk zijn voor Fanne.Fenna Hubregtse

Fenna heeft psychologie en gedragsverandering gestudeerd en heeft zich daarna verder ontwikkeld door het volgen van een opleiding tot jobcoach en cognitieve gedragstherapie.
 
Zij is een laagdrempelige coach die altijd probeert aan te sluiten bij wat jij nodig hebt of zou willen doen. Dat kan door het voeren van gesprekken, maar concreet aan de slag met allerlei opdrachten, creatieve hulpmiddelen of andere werkvormen zijn zeker ook een optie. Fenna vindt het heel belangrijk om te kijken naar de mens achter het labeltje en zal altijd met een open blik het gesprek in gaan. Coaching is haar passie en zij hoopt dat zij daarmee jou een duwtje kan geven in de richting die jij op wilt gaan.Harro Nusselder

Als psychiatrisch verpleegkundige heeft Harro ruime ervaring opgedaan binnen verschillende velden van de psychiatrie (Algemeen Psychiatrische Ziekenhuizen, verschillende RIBW instellingen, dak- en thuislozenopvang). Tijdens deze werkzaamheden bleek dat de persoonlijkheid van Harro goed aansluit bij de belevingswereld van mensen met autisme. Harro heeft een muziekopleiding gevolgd en gebruikt muziek vaak als middel om een bepaald doel met cliënten te bereiken.
 
Harro is BIG-geregistreerd onder nr 9025406630.Heidy Jansen

Heidy heeft veel ervaring opgedaan rondom het leren van jongeren met autisme in het regulier en speciaal onderwijs.
Er is, daar is zij van overtuigd, heel veel talent dat verder tot ontwikkeling kan komen.
Heidy werkt vanuit een oplossingsgerichte benadering, waarbij zij met oprechte belangstelling in gesprek gaat met de jongere. Actief mogelijkheden op het vlak van werk/studie onderzoeken staat daarbij centraal.Helga Melissen

Helga is psychiatrisch verpleegkundige. Zij werkte ruim 20 jaar als sociotherapeut met jongeren en volwassenen met autisme in het Dr. Leo Kannerhuis in Oosterbeek. Zij gaf daar o.a de trainingen psycho-educatie, sociale vaardigheden en zelfredzaamheid. Helga houdt ervan om iemands mogelijkheden uit te breiden via een duidelijke en positieve benadering. Zij sluit zoveel mogelijk aan op de interesses van deze persoon. Humor en (zelf)relativering zijn middelen die zij hierbij graag inzet.

Helga is BIG-geregistreerd onder nummer 9008693930.Hilde Vos

Hilde biedt opvoedondersteuning en individuele begeleiding aan kinderen, jongeren en ouders. Hilde heeft een ruime ervaring in de ambulante gezinsbegeleiding van kinderen en ouders met een psychiatrische of verstandelijke beperking. Vanuit haar studie Pedagogiek kwam zij in aanraking met kinderen, jongeren en/of ouders met autisme. Zij heeft hierin zowel op individueel- als op groepsniveau (behandel en woongroepen) begeleiding geboden.
 
Haar werkwijze kenmerkt zich door op een zachte, speelse en duidelijke manier aandacht en ruimte te geven voor uw verhaal. Waar nodig en passend maakt zij gebruik van creatieve middelen. Hilde werkt daarnaast op een systeemgerichte wijze. Hierbij maakt zij waar nodig gebruik van systeemgerichte interventies.Inez Ronk

Inez is afgestudeerd als pedagoog met specialisme ASS en trauma. Zij heeft de minor ‘levensloopbegeleiding bij autisme’ gevolgd en recentelijk de cursus ’trauma & kunst bij de traumaexperts’ van Trauma Company.
Inez werkt oplossingsgericht en sport (voornamelijk kickboksen, wandelen, fietsen en voetballen) is een belangrijk onderdeel van haar begeleiding. Sport brengt het kind weer tot rust en biedt weer mogelijkheden om vaardigheden te ontwikkelen.

Inez werd op haar 15e gediagnosticeerd met ASS. In 2022 is zij opnieuw onderzocht na twijfels van professionals en haarzelf. Uit dit onderzoek is gebleken dat zij geen ASS heeft, maar hechtingsproblematiek. Inez komt op voor
kinderen die ook rondlopen met een foutieve diagnose en is gespecialiseerd in het analyseren van de dunne lijn tussen ASS en trauma.Inge Bosveld

Inge’s visie is, dat ieder mens unieke en mooi kwaliteiten heeft, maar ook belemmeringen kan ervaren op één of meer leefgebieden binnen het dagelijkse leven. Inge heeft vanuit haar jarenlange ervaring als mediator/coach veel mensenkennis heeft opgedaan. Zij heeft mensen in hun kracht zien staan, maar ook de kwetsbare kant van mensen gezien, met hun verschillende belemmeringen. De kracht van haar als coach is, om met de cliënt, oplossingsgericht te onderzoeken welke handvatten kunnen helpen om deze belemmeringen weg te nemen, dan wel van minder invloed te laten zijn op het dagelijks leven van de cliënt.Ingrid Böhmer-Visser

Ingrid heeft vanuit haar nabije familie- en kennissenkring ervaring met autisme. Zij heeft in 2016 de omschakeling gemaakt van het bankwezen naar sociaal werker. Zij heeft zich de afgelopen jaren verder ontwikkeld door het volgen van diverse opleidingen en trainingen onder andere op het gebied van autisme, coaching, hechting en verlies en rouw. 

Voor Ingrid is het belangrijk dat iedereen mee kan en mag doen in de maatschappij. Dat personen worden ondersteund en geholpen als het even niet zo goed gaat. Dit alles met de intentie (meer) zelfstandigheid te creëren. 
Ingrid is een daadkrachtig, positief en energiek persoon. Eerlijkheid en integriteit vindt zij belangrijk. Jacqueline Verschuur

Jacqueline werkt als integraal psychosociaal therapeut. In het verleden heeft ze zich vooral gericht op mensen met angststoornis, hyperventilatie en burn-out. In de praktijk kwam het steeds vaker voor dat hier bij cliënten een autisme spectrumstoornis aan ten grondslag lag.
 
Jacqueline heeft in haar dagelijkse leven en in haar directe omgeving te maken met mensen met autisme en hoogsensitiviteit. Daarom is zij zich steeds meer gaan verdiepen in autisme.
Wat zij vooral belangrijk vindt, is te kijken naar de kwaliteiten van cliënten en de diagnose te gebruiken als richtlijn.
Wat geloof je (over jezelf), wat zijn belangrijke waarden en wat wil je bereiken? Hierdoor wordt er naar mogelijkheden gekeken en kunnen we samen kijken welke stappen we kunnen zetten richting jouw wensen.
Naast de kwaliteiten die Jacqueline heeft als psychosociaal therapeut, maakt zij ook gebruik van NLP- en ademhalingstechnieken en geeft ze meditatielessen.
 Janet Niesing

Janet is een ervaren begeleider en coach voor kinderen en jongeren met ASS. Na een HBO opleiding muziektherapie werkt zij vanaf 2009 met kinderen met autisme.

Zij vindt het belangrijk dat ieder kind zichzelf kan zijn en zijn/haar eigen talenten en kwaliteiten leert kennen en waarderen. Samen iets doen: naar buiten, een spelletje, muziek, naar een kinderboerderij, wandelen; het praat direct een stuk makkelijker als je bezig bent. Samen ontdekken wat (nog) moeilijk is voor een kind. Dingen leren of veranderen gaat vaak in kleine stappen, stappen die passen bij jou en je kind. Overleg en meedenken met ouders is van groot belang. Het allerbelangrijkste is dat een kind goed in zijn/haar vel zit.Jean Swagers

Jean is ervaringsdeskundige. Hij heeft zelf een autistisch brein en een zoon met de diagnose PDD-NOS. Affiniteit met de doelgroep waar hij graag mee werkt is er dan ook volop. Hij weet als geen ander hoe belangrijk het is om kinderen en (jong)volwassenen passende ondersteuning te bieden.
Jean komt oorspronkelijk uit de sportwereld, waar hij ruim 20 jaar tennistraining op alle niveaus heeft gegeven. Als sporter heeft hij een aantal eigenschappen die zeker van pas komen in de begeleiding van mensen met autisme; doorzetten, gaan voor je doelen, maar ook weten om te gaan met teleurstellingen.Jessy Stavast

Jessy heeft veel ervaring in het werken met jongeren en jong/volwassenen met autisme. Deze ervaring heeft ze opgedaan bij een behandelcentrum voor cliënten met autisme. Zij heeft groepswerk gedaan, maar de laatste jaren is ze werkzaam als trajectbegeleider. Het is een passie van Jessy om samen met een cliënt uit te zoeken wat een passende dag invulling is. Dit kan op verschillende gebieden zijn zoals dagbesteding, vrijwilligerswerk, werk, school etc. Zij vindt het belangrijk om in te spelen op wat een cliënt graag zou willen en wat daarin de mogelijkheden zijn. Jessy heeft veel externe contacten en is een bindende factor tussen cliënt en organisatie.

Jessy is een optimistische en vrolijke coach die ervoor wil zorgen dat iemand op een passende plek terecht komt. Haar streven is dat de cliënt zich op zijn of haar gemak voelt en zich zo verder kan ontwikkelen.Jorianne van Loenen Martinet

Jorianne heeft zowel privé als in haar werk (o.a. bij de Logeerhuizen van het Dr. Leokannerhuis) ervaring opgedaan met (jong)volwassenen met een autistisch brein. Zij is een veelzijdig persoon en onderneemt en leert graag ‘samen’ op allerlei vlakken (sportief, creatief, mentaal, sociaal etc.). Jorianne is enthousiast, gedreven, toegankelijk en onbevooroordeeld. Zij hoopt met haar coaching voor meer harmonie te zorgen in ieders leven.Lara Vonk

Lara ziet goed wat er anders kan. Zonder alles op de schop te gooien. Samen ga je op zoek naar een pragmatische aanpak die bij jou past. Haar begeleiding sluit aan bij wat jij nodig hebt. Lara draait al heel wat jaren mee in de zorg. Als zorgprofessional en soms ook als zorgvrager. Daarom weet ze dat het soms écht heel moeilijk is om vooruit te komen. Het lukt met Lara vaak om samen weer stappen te gaan zetten.

Daarnaast houdt Lara zich bezig met andersbedraad.nl. Een online gesprekstool voor mensen die willen onderzoeken wat autisme voor hen betekent. Vanuit die rol is zij aangesloten bij het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland. En draagt ze bij aan het opleidingsaanbod aan de HANLilian Ensel

Lilian heeft ruime ervaring in het coachen en begeleiden van jongvolwassenen met een normale tot hoge intelligentie met autisme.
Zij heeft altijd een passie gehad voor het werken met mensen die op de een of andere manier moeite hebben met het vinden van een plekje in onze maatschappij.
Bij Lilian is het mogelijk om te werken met haar hond als co-coach. Door het werken met een hond kun je op een veilige manier (sociale) vaardigheden oefenen. Een hond lacht je nooit uit!
 Linda Veldhuizen

Linda’s ervaring ligt op het gebied van jongeren en ouderen met autisme en/of hoogsensitiviteit. Haar vader heeft autisme en zij is dus opgegroeid in een gezin waar zij vaak de vertaling gaf tussen de verschillende manieren van denken. Linda heeft veel ervaring met crisissen en met jongeren die hulpverleningsmoe zijn.

Haar kracht ligt in het begeleiden vanuit mogelijkheden en interesses. Samenwerken, wederzijds respect en vertrouwen zijn basisvoorwaarden om tot een mooi hulpverleningsproces te kunnen komen.Lindsay Eleveld

Lindsay werkt sinds april 2017 als autismecoach bij KrekelAutismeCoaching. Als afgestuurd pedagoog richt zij zich naast de begeleiding van kinderen ook graag op ondersteuning van ouders met opvoedkundige vragen. Ook begeleidt ze kinderen met schoolproblematiek.  
 Lineke Bussing

Lineke is afgestudeerd aan de opleiding Pedagogiek in Nijmegen en vanaf 2018 werkzaam als ambulant coach. Zij is graag buiten en actief bezig met en rondom haar paarden. Lineke werkt graag op de stal en houdt ervan om in beweging te zijn. 
 
Van kleins af aan is zij al gek van paarden. Het combineren van coaching en paarden is dan ook echt haar passie. Zij heeft een opleiding tot paardencoach succesvol afgerond en biedt hierin coaching en training. Een enthousiast, betrokken en betrouwbaar type coach.
 
Lineke vindt het belangrijk dat de coaching duidelijk, luchtig en praktisch is. De paarden kunnen hier een belangrijke rol in spelen als steunpilaar, metafoor en hulpmiddel.  Lisanne van Nugteren

Lisanne is opgeleid als (buiten) sport en bewegingsinstructeur-coördinator. Zij is middels een zij-instroom traject veel werkzaam geweest in de thuiszorg als verzorgende IG en sinds 2017 als zzp’er voor sport en activiteiten coach. Sinds 2017 is Lisanne door ervaring gespecialiseerd in de doelgroep autisme en werkzaam als regulier autismecoach.

Haar kracht is het gedoseerd uitdagen tot nieuwe activiteiten zonder druk uit te oefenen. Stap voor stap op het tempo van de zorgvrager eropuit gaan. Tijdens activiteiten ongedwongen ruimte geven om te spreken over problemen en hier mogelijk naar oplossingen zoeken. Naast sport en activiteiten is coachen op zelfstandigheid een van haar kwaliteiten. Samen met de zorgvrager een weg zoeken in het zelfstandig worden en zijn, door praktische vaardigheden te trainen en eigen te maken.

Lisanne is een nuchter persoon met een vrolijk karakter die probeert de druk er een beetje af te halen en zo op een luchtige manier toch te werken aan de doelen van de zorgvrager.Loes Knijp

Loes is een gecertificeerde coach en loopbaancoach en werkt met (jong-) volwassenen met ASS. Ze is ervaringsdeskundige en heeft naast haar coaching een leidinggevende baan bij de overheid.
Als coach gaat ze met jou aan de slag met het zichtbaar maken van je mogelijkheden en het leren omgaan met je beperkingen en prikkelgevoeligheid. Ze kan je handvatten bieden in het contact met je werkgever of je toekomstige werkgever, geeft voorlichting over autisme en zal samen met jou werken aan de beeldvorming en het begrip op de werkvloer.Lynn Teunissen

 Lynn is een sportieve ambulant begeleidster. Tijdens de ambulante hulpverlening zet zij onder andere bewegen in als middel. Beweging kan in veel vormen worden ingezet, als een wandeling, een actief spel spelen tot aan intensief sporten/bewegen. Doormiddel van letterlijk in beweging komen hoopt zij de hulpvraag ook in beweging te krijgen.

Daarnaast geeft Lynn vaardigheidstrainingen, dit kan zowel individueel aangeboden worden als in groepsverband, afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt. Het doel van deze training is o.a. om je zelfvertrouwen te vergroten, je grenzen te leren kennen , om je beter in je vel te laten voelen en om het geleerde in de praktijk toe te kunnen passen.Maaike Jansen

Maaike biedt begeleiding aan (jong)volwassenen met autisme. Stap voor stap naar een zo zelfstandig mogelijk leven. Ze begeleidt mensen vanuit rust met geduld en humor!
Maaike is Toegepast Psycholoog en heeft ervaring in het werken met mensen met autisme. Ze coacht en begeleidt op een oplossingsgerichte wijze. Hierbij zijn gelijkwaardigheid en respect belangrijke waarden en haar uitgangspunten.Maartje de Vries

Maartje werkt als coach en trainer. Haar passie ligt bij mensen in hun kracht zetten & hun ontwikkeling stimuleren. Vanuit coaching wil ze mensen laten groeien in hun ontwikkeling, hun talenten laten ontdekken. Vanuit de verschillende perspectieven denken & kijken.
Rust, vertrouwen en begrip vind ze belangrijke voorwaarden.
In kleine stapjes ontwikkelen richting je eigen doelen.
Dat je handvatten, (h)erkenning & inzicht krijgt om je talent te gebruiken.
Ze zet haar eigen ervaringsdeskundigheid in in de coaching. Vanuit haar
eigen ervaring als vrouw met autisme en ouder van twee jongvolwassen
kinderen met autisme weet ze hoe belangrijk (h)erkenning & begrip is.Manon van Gogh

Manon heeft ruim 14 jaar ervaring in het werken met jeugd, jongeren en (jong)volwassen. De afgelopen 8 jaar heeft zij zich gespecialiseerd in autisme binnen een GGZ expertise- en behandelcentrum voor mensen met autisme. Daarvoor heeft zij zes jaar binnen de jeugdhulpverlening gewerkt.

Manon heeft veel ervaring in het geven van op maat gemaakte trainingen, oa; psycho-educatie, sociaal-communicatieve vaardigheden, rots&water en assertiviteit. Zij gelooft sterk in oplossingsgericht werken en ervarend leren.
 Margot Verduin

Margot heeft jaren geleden de stap gemaakt van het bedrijfsleven naar coaching, na hier diverse opleidingen voor gevolgd te hebben.
 
Haar man en beide kinderen zijn gediagnostiseerd met ASS. Zij zag vooral heel mooie en waardevolle mensen die regelmatig vastlopen. Daarnaast zag zij ook dat hulpverlening vaak theoretisch was en daarom moeizaam aansloot.  Margot vindt het belangrijk om hierin haar steentje bij te dragen door haar eigen kennis en ervaring te gebruiken. Dit doet zij o.a. door het coachen van mensen met autisme en het begeleiden van hun omgeving (partners, ouders, werkgevers). Zij draagt haar kennis ook  over door presentaties te geven bij bedrijven en scholen.
 
Margot werkt vanuit een holistische visie. Zij houdt van diepgaande coaching. Zij kijkt graag naar wat er achter het gedrag van de persoon schuilgaat om iemand van daaruit goede begeleiding te kunnen bieden.Margreet Boeve

Margreet Boeve is moeder van vier volwassen kinderen, waaronder één met een autismespectrumstoornis. Zij heeft ruim 20 jaar gewerkt als HBO-verpleegkundige, onder andere in de psychiatrie. Daarna heeft ze de opleiding tot professional organizer gevolgd. Zij kent autismespectrumstoornissen zodoende op verschillende wijzen: als ervaringsdeskundige, als hulpverlener en als coach.Margrieta Bode

Margrieta heeft jarenlange ervaring in het werken met gezinnen. Ook in haar familie en vriendenkring is zij bekend met autisme. Haar uitgangspunt is stap voor stap met elkaar aan de slag gaan, vanuit opgebouwd vertrouwen, om zo de hulpvraag te gaan beantwoorden. In de samenwerking met ouders in hun rol als opvoeder, denkt zij mee en geeft informatie en adviezen. Daarnaast geeft Margrieta ook praktische handvatten bij opvoed- en andere vragen, zoals binnen relaties of waar ouders gaan scheiden.

In de contacten met het kind of de jongere sluit Margrieta aan bij hun niveau en interesses. Zij doet dat op een speelse manier, met tekenen, spel of poppetjes (een taal er bij). Behalve het werken met het gezinssysteem legt zij -als dat nodig is- contact met school, familie, sportclub of anderen uit het netwerk.

Margrieta is open in het contact, makkelijk in de omgang, begripvol en betrouwbaar. Samen kunnen lachen vindt zij heel waardevol.Mariëlle Gerritsen

Als psycholoog en coach begeleidt Mariëlle kinderen en jongeren met autisme en hun gezinsleden.
Mariëlle heeft ervaring met autisme vanuit de kinder- en jeugdpsychiatrie.
 Marije Bracco Gartner

Marije heeft 20 jaar ervaring in het werken met mensen met ASS, door als woon- en ambulant begeleider te werken bij een grote zorg organisatie. Ze heeft op verschillende groepen en afdelingen gewerkt. 
Tevens is Marije ervaringsdeskundige wat betreft ASS in haar gezin. Hierdoor heeft ze geleerd om goed te kijken naar de belastbaarheid in draagkracht én draaglast.  
Marije is enthousiast, gedreven en vindt het boeiend om met iemand te werken aan (haalbare) zelfstandigheid in het dagelijks leven. Samen met haar cliënten (en het netwerk) wil ze kijken naar waar de kansen zitten om dingen positief te veranderen. Ze werkt vanuit mogelijkheden en motivatie van de cliënt om zo te onderzoeken wat voorwaarden zijn voor een prettig leven.  
 
Naast sociaal pedagogisch agoog is Marije gecertificeerd autismedeskundige en coach met hond. Ze heeft twee (heel verschillende) honden met wie ze als team is gecertificeerd om te coachen. Het werken met een hond brengt letterlijk beweging en een andere manier van kijken met zich mee. Dit geeft een andere ingang die vaak goed blijkt te werken. 

Marjolein van Meurs

Marjolein werkt vanaf 2001 in gezinnen waar in ieder geval één iemand autisme heeft.
In haar werk vindt ze het belangrijk om met elkaar op zoek te gaan naar de kwaliteiten van de gezinsleden. Daarna bekijkt ze met het gezin hoe deze kwaliteiten ingezet kunnen worden om dichter bij de gewenste situatie te komen.
Marjolein richt zich niet alleen op situaties binnen het gezin, maar ook op problemen rond school, sportverenigingen, clubs, sociaalnetwerk en dergelijke.
Naast haar werk als autismecoach is ze ook weerbaarheidstrainer.
 


Marjolijn Knot

Marjolijn is beeldend coach en werk veel met mensen met autisme. Ze leert je hoe je spanningen en emoties vriendelijk kunt benaderen en er constructief mee kunt omgaan. Je leert zorgvuldig nagaan wat je lichaam en energie je vertelt, hoe iets aanvoelt voor jou en wat je daarmee kunt. Je krijgt daardoor veel meer houvast in jezelf. Een gevoel van rust en veiligheid kan dan ontstaan.

Hierbij werkt zij met beeldende opdrachten. Samen bepaal je welke materialen en technieken zinvol en prettig voor jou zijn, dat kan tekenen of schilderen zijn, collage of werken met klei, of nog iets anders. Beeldend werk is een waardevolle aanvulling op gesprekken. Het geeft je ontspanning en plezier, en het geeft je tegelijk inzicht in jezelf: hoe pak ik dingen aan, welke kwaliteiten heb ik, wat is voor mij belangrijk.

Je kunt uitdrukken wat soms moeilijk in woorden te vangen is en het brengt je letterlijk in beweging. Bovendien biedt het een veilige oefenruimte om het eens een beetje anders aan te pakken (flexibiliteit). Ook kan je oefenen met Mindful Tekenen: eenvoudige en rustige tekentechnieken om je aandacht uit je hoofd naar je handen te halen en te ontprikkelen. Samen met jou kiest ze waar jij aan wilt werken. Je kan bij haar terecht in overleg met jouw autisme-coach. En natuurlijk kan je altijd mailen of bellen voor meer informatie.


Marleen Wisse

Marleen is Juniorcoach. Zij heeft een Maatschappelijk Werk opleiding afgerond en een natuurcoach opleiding gedaan. Na haar afstuderen is zij haar eigen praktijk begonnen, genaamd Expeditie Intuïtie. Zij begeleidt (jong) volwassenen om meer in contact te komen met hun intuïtie en gevoel. Veel mensen met Autisme zijn heel gevoelig, maar hebben geleerd zich daarvan af te sluiten. Marleen helpt jou je langzaam weer te openen.
 
Wanneer je kunt voelen: dit is goed voor mij en dat niet; kom je dichter bij je authentieke zelf. Om authentieke keuzes te kunnen maken is het belangrijk de verwachtingen van de maatschappij langzaam aan los te laten. Met haar ADD weet Marleen als geen ander hoe het is om anders te zijn en om onconventionele keuzes te maken.
 
Marleen focust in haar sessies op aarding. Aarden betekent dat jij je lichaam beter gaat voelen, waardoor je het beter kunt inzetten om doen wat je wilt doen. Daarnaast werkt zij met mindfulness oefeningen, die je geest tot rust laten komen.Marlinde Huibers

Marlinde komt uit een gezin waarin autisme een grote rol speelt. Met haar kennis vanuit huis weet Marlinde al veel van autisme. Bij Krekel krijgt zij de kans om zich verder te ontwikkelen en haar kennis in te zetten in het werkveld. Het werken met jongeren trekt vooral haar aandacht.Martine Jetten

Martine geeft met heel veel plezier trainingen, workshops en individuele coaching. Ze heeft circa 25 jaar werkervaring in het onderwijs en bedrijfsleven.

In haar coaching en trainingen richt zij zich op hoogsensitiviteit, mindfulness en op hoofd, gevoel en intuïtie. Ze is zelf hoogsensitief en heeft een zoon met Asperger. Aanvankelijk heeft zij haar eigen hoogsensitiviteit als een last ervaren.

“Ik nam snel emoties van anderen over, raakte mijn overprikkeling niet kwijt en had veel last van mijn gedachten. Nu weet ik hoe ik mijn hoogsensitiviteit steeds meer als een kracht kan inzetten.”

Martine neemt makkelijk een verbindende rol aan en gebruik daarbij haar vermogen om aan te voelen wat er speelt.
Haar passie is je te helpen je bewust te laten worden van je eigen kracht en innerlijke wijsheid waardoor je je diepere talenten – en dus ook je hoogsensitiviteit- kunt verwezenlijken en met meer enthousiasme en gemak kunt leven en werken. Kortom, dat je liefdevol kunt worden wie je in wezen bent.Mascha Knipping

Mascha werkt al langere tijd met veel enthousiasme met hoofdzakelijk jongeren die gediagnosticeerd zijn met autisme. Haar enthousiasme zit in het organiseren van activiteiten/ vakanties, sporten en het meeste uit ieder persoon halen! Kijken wat bij iemand werkt om net weer een beetje meer levensvreugde te krijgen en geaccepteerd te voelen in de maatschappij waar hij of zij leeft. Dit door te werken aan plezier, empowerment en je eigen gebruiksaanwijzing te leren kennen met een vleugje humor!

Mascha is verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten en vakanties voor jongeren met autisme (Aut for Fun). Daarnaast voert zij ook de ambulante coaching van jongeren met autisme uit.
 Matthias Schaap

Matthias heeft veel ervaring opgedaan in het werken met jongeren met autisme bij het Dr. Leo Kannerhuis als sociotherapeut. Daarnaast heeft hij de opleiding pedagogiek afgerond en ook een aantal vakken aan de universiteit psychologie. Naast begeleiding van jongeren, richt hij zich ook op opvoedkundige vragen en het gehele systeem. Matthias biedt onder andere ondersteuning op het gebied van emotieregulatie, identiteit, zelfbeeld en begeleiding rondom genderdysforie/seksuele diversiteit. Belangrijke waarden van hem zijn: gelijkwaardigheid, acceptatie, rechtvaardigheid, respect, zelfontplooiing en hij is nieuwsgierig in de ander.Matthew Verduyn Lunel

Matthew is opgegroeid met enkele vrienden die een diagnose binnen het autistisch spectrum hebben. Hierdoor heeft hij op natuurlijke wijze leren omgaan met autisme. Matthew beschouwt autisme als een specialisatie in mensen die tot zijn recht komt in de juiste omgeving en bij genoeg bewustwording van jezelf.

Sinds 2012 werkt Matthew in de zorgsector waarbij hij heeft gewerkt in verschillende functies met verschillende doelgroepen van jong en oud. Hij werkt in het heden als psychomotorisch therapeut bij een grote stichting en heeft zijn eigen praktijk in Herpen.

Matthew werkt volgens een ervaringsgerichte benadering, waarbij vooral bewegings/lichaamsgerichte oefeningen en activiteiten worden ingezet. De kracht van deze benadering ligt in de verbinding van voelen, denken en handelen. Bewust en met aandacht (leren) in contact staan met eigen lichaam staat centraal bij Matthew.Melanie van Dreumel-Nijboer


Melanie is opgegroeid als zus van een autistisch broertje, waardoor ze als geen ander weet welke emoties er in een gezinssysteem kunnen zijn. Na jaren hiervoor te hebben weggelopen, heeft ze sinds 2011 haar ervaring en kennis ingezet om juist deze gezinssystemen te ondersteunen.
 
Door de emoties aan te mogen kijken en ze te erkennen zonder oordeel, kun je als gezin veel meer liefde en onderling respect laten vloeien. Met haar passie voor autistische kinderen laat Melanie ouders voelen dat ze weer mogen genieten en vertrouwen in zichzelf mogen krijgen, waardoor ouders gaan ervaren dat het hebben van een gediagnostiseerd kind geen beperking van hun eigen leven hoeft te zijn, maar dat het juist ontzettend waardevol is.Mick van Soest

Mick heeft de opleiding maatschappelijk werk gedaan. In contact met cliënten maakt hij gebruik van een socratische gespreksvoering. Dit houdt in dat Mick de oplossingen uit de cliënt zelf naar boven laat komen. Op deze manier gaat de cliënt zelf aan het werk om mogelijkheden van de situatie waar hij of zij zich in bevindt anders te ervaren.

Mick maakt daarbij gebruik van creatieve gespreksvormen. Er valt o.a. te denken aan tekenen en opstellingen. Op deze manier komen de onderliggende patronen van de cliënt meer naar boven, kan de cliënt zelf benoemen wat een mogelijke verandering is in de situatie.
 


Minne Dekker

Minne is werkzaam voor het Dr. LeoKannerhuis en werkt ook in haar eigen praktijk als therapeute en coach. Minne is opgeleid in pedagogische wetenschappen en heeft jarenlang in het buitenland gewoond.
 
Minne gelooft sterk in ervaringsgericht werken, onder andere met behulp van paarden. Doen, handelen en in beweging zijn, het liefst in de buitenlucht, helpt enorm bij het uiten van je innerlijke wereld zonder dat je hier persé woorden aan hoeft te geven. De paarden zijn hier de sleutelfiguren. Ze zijn er een kei in om jouw innerlijke wereld te waarnemen en op hun eigen manier te vertalen. Dit zie je dan terug in hun gedrag. Paarden ‘reageren’ op wat ze zien, voelen en meemaken.
 
Bij de paarden kun je ook eindeloos oefenen met vaardigheden die je wilt leren. Gaat het niet zoals je wilt? Dan probeer je het op een andere manier. De unieke feedback van paarden is een sterke ondersteuning bij het leren van verschillende vaardigheden, denk aan zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, doorzettingsvermogen, communicatie en het overwinnen van angsten of andere drempels”.Nebu Breeksema

Nebu heeft ruim tien jaar ervaring in de hulpverlening en is sinds 2018 werkzaam als ambulant levensloopcoach. Vanuit rust, duidelijkheid en humor begeleidt zij (jong-)volwassenen met autisme.
Nebu gaat uit van jouw eigen wijsheid, kracht en kwaliteiten en zet deze in om samen met jou concrete oplossingen te vinden voor de uitdagingen in jouw leven.

Nebu geeft (individuele) Mindfulness training aan mensen met en zonder autisme. Daarnaast is zij Ambassadeur van Brainblocks en kan zij deze methodiek inzetten tijdens de begeleiding.Nelleke Remerie

Nelleke heeft 25 jaar ervaring in het onderwijs, waarbij ASS (problematiek) regelmatig aan de orde kwam. Als leerkracht en basisschooldirecteur vroeg zij zich in het werken met kinderen altijd af;  wat heb jij nodig? Waar zou ik je mee kunnen helpen? Die vraag heeft zij meegenomen toen zij zich is gaan toeleggen op het coachen van kinderen, pubers en volwassenen.
 
Nelleke is een enthousiast en creatief mens. Zij zet, waar nodig en zinvol, haar twee coachhonden in.  Het zijn twee totaal verschillende honden die ervoor zorgen dat er met veel plezier geleerd en geoefend wordt.
 
Daarnaast is Nelleke Rots & Water trainer. Deze psychofysieke training wordt in spelvorm ingezet om weerbaarder te worden. Want stevig staan als een rots of meebewegen als water zijn vaardigheden die wij als mens allemaal nodig hebben. Nico Teunissen

Nico werk al 20 jaar als trainer en sociotherapeut in een Top GGZ Expertise- en behandelcentrum voor mensen met autisme. Tevens werkt hij al een aantal jaren als begeleider van het “Modelbouwbouw Atelier” van Krekel. Nico’s kracht ligt in het motiveren van mensen om weer aan de slag te gaan door middel van ondersteuning in praktisch werk. Zijn motto is “je kunt vaak meer dan waar je zelf van overtuigd bent”.
 Niké Waegemaekers


Vanaf 2009 is Niké werkzaam binnen de GGZ. Zij heeft jarenlang op behandelgroepen met jongvolwassenen met autisme gewerkt. Naast het werken op de groep heeft zij jarenlang begeleiding geboden, ook aan het netwerk.

Er wordt vaak gekeken naar wat iemand niet kan en wat er allemaal anders en of beter moet. Niké richt zich op dat wat iemand al kan en zet samen met haar coachpaarden mensen in hun kracht en (weer) in beweging. Zij gelooft dat ieder mens kwaliteiten/talenten heeft. Door hier bewust van te worden en vervolgens de focus op te leggen, biedt dit nieuwe kansen en mogelijkheden.Oscar van den Berg

Oscar is afgestudeerd als coördinator sport- en bewegingsagogie. Hij is zes jaar werkzaam binnen verschillende zorginstellingen waarin hij heeft gewerkt met verschillende doelgroepen. Denk hierbij aan lichtverstandelijke beperking, ASS, ADHD, Agressie regulatie problematiek, hechtingsproblematiek en grensoverschrijdend gedrag.

Hij ziet ieder individu als een uniek boek met zijn eigen unieke verhalen. Met een onbevangen houding, humor en vrolijk karakter, zet hij zich dagelijks in voor het helpen van mensen met een (complexe) hulpvraag. Hierbij kijkt hij vooral naar wat iemand wél kan en werkt vanuit de krachten van het individu. Oscar staat naast de persoon en kijkt samen welk middel nodig is om het gestelde doel te kunnen bereiken. Hierbij maakt hij gebruik van verschillende activiteiten om de persoon te laten ontdekken en ervaren waar zijn of haar krachten liggen.

Een uitspraak die Oscar zijn handelswijze kleurt is dan ook:   
“De schoen die de één perfect past, knelt bij de ander. En zo heeft iedereen ook zijn eigen maat van een bevredigend leven”.Puck Jansen

Puck is afgestudeerd in de Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hij is sinds 2016 betrokken bij KrekelAutismeCoaching en werkt voornamelijk met jongvolwassenen, waarbij hij zijn ervaringskundigheid als ASS-er inzet.
 Rosa Broer

Rosa heeft de opleiding ‘persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen’ afgerond. Na haar stage bij Krekel Autisme Coaching is zij daar gaan werken als coach.

Zij zet haar ervaringsdeskundigheid in om op een heldere en gelijkwaardige wijze inzichten te werven over thema’s rond autisme. De voornaamste waarde achter haar coaching is dat het oké is om buiten de norm te vallen. Bij haar coaching zet zij veelal creatieve middelen in. Sam Smits

Sam Smits is afgestudeerd Sociaal Pedagogisch Hulpverlener en al sinds 2009 werkzaam in de hulpverlening. Ze heeft veel ervaring opgedaan met diverse beperkingen en problemen.

Sam zet graag de natuur, beweging, mindfulness en honden in tijdens het coachen. Zij gelooft dat dit grote helpende factoren zijn voor meer rust en bezinning. 

Het open communiceren met elkaar, in verbinding staan en eerlijkheid zijn voor Sam de basiswaarden om een coachrelatie aan te gaan.  Sam gelooft in de kracht van het individu en ondersteunt hier in binnen de coaching. De kracht zit in de mensen zelf! 
 
Naast coach is Sam ook hondengedragsdeskundige en zet zij zich in voor het hondenwelzijn. Door haar grote kennis van honden en het spiegelgedrag wat honden aan de mens laten zien is het wandelen met een hond ook een coachvorm die Sam graag inzet. Sandra Merkelbagh

Sandra Merkelbagh heeft 20 jaar geleden haar SPH opleiding afgerond. Ze is werkzaam geweest in een 24-uurs instelling met licht verstandelijk gehandicapte jongeren met gedrags- en opvoedingsproblemen. Sandra heeft veel ervaring opgedaan in het bemiddelen naar werk, onder andere met mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Ze is bekend met Social return. Sandra heeft als trajectbegeleider gewerkt om jongeren die om verschillende redenen waren uitgevallen in het onderwijs te plaatsen richting een opleiding en/of werk om in ieder geval een startkwalificatie te kunnen behalen. Verder is ze meerdere jaren werkzaam geweest in de MBO onderwijswereld.

Sandra is ervaringsdeskundige vanuit haar eigen gezin m.b.t. ASS.

Sandra is goed in structureren, het leren plannen en organiseren, onderwijs en werk en budgetcoaching.Sandy Kleinert

Sandy heeft, zowel in haar directe omgeving als in haar eerdere werk als vaktherapeut beeldend, ervaring opgedaan in het begeleiden van (jong)volwassenen met autisme, met name met een normale tot hogere intelligentie.

Zij zet graag beeldende werkvormen, creativiteit en natuur in om ruimte te kunnen geven aan gevoelens en behoeftes om deze (be-)grijpbaar te maken. Dit opent de weg naar meer zelfkennis en zelfacceptatie.

Sandy werkt graag vanuit gelijkwaardigheid, zij is oprecht en kan zich goed afstemmen op de ander.Şenel Beyaz

Şenel heeft na haar opleiding als maatschappelijk werker gewerkt als ambulant begeleider en als begeleider binnen het beschermd wonen. Hier heeft zij voornamelijk jongeren tussen de 15 en 30 jaar met een vorm van autisme begeleid.  
Op dit moment werkt Şenel grotendeels binnen de jeugdzorg. Daarnaast heeft zij de studie jongeren en middelengebruik gevolgd. De afgelopen jaren heeft zij veel jongeren met een verslaving ondersteund en begeleid. 

Belangrijk in de werkwijze van Şenel is dat zij het netwerk van de jongere zoveel mogelijk betrekt binnen zijn of haar proces. Mocht er weinig of geen netwerk zijn dan onderzoekt zij samen met de jongere hoe zij dit netwerk kunnen vergroten.  Silvia van Dam

Uit eigen ervaring weet Silvia hoe moeilijk het kan zijn om te leven met autisme. Er wordt bovendien nog steeds vaak gedacht dat vrouwen geen autisme kunnen hebben. Dat maakt het soms nog lastiger om begrepen te worden.

Ook heeft zij een dochter met autisme en disharmonisch profiel.

Silvia werkt al sinds 2000 als ambulant begeleider met mensen met verschillende hulpvragen waaronder vaak autisme. In 2019 is zij als coach gestart.

Graag wil zij mensen met autisme helpen om dé weg in hun leven te vinden die het beste is voor hunzelf én hun omgeving. Je bent niet raar als je autisme hebt! Je ontdekt je eigen handleiding en persoonlijk stappenplan om met jouw autisme om te gaan. Je leert hoe je structuur en overzicht krijgt. Natuurlijk besteden we ook veel aandacht aan de communicatie met anderen.

In het coachen maakt Silvia gebruik van verschillende methoden, o.a. Voice Dialogue en werken aan belemmerende overtuigingen. Ook maakt zij gebruik van speciale methoden voor autisme coaching.
 Sylvia van Casteren

Met een autistische partner en kinderen met ASS ervaart Sylvia autisme dagelijks en voelt ze autisme goed aan. Ze is ervan overtuigd dat autistische breinen een aanwinst zijn voor de samenleving, terwijl ze ziet dat juist autisten het vaak moeilijk hebben om zich staande te houden. Haar missie is om mensen met autisme tot hun recht te laten komen en hun omgeving meer inzicht te geven in de kracht van autisme.

Naast autisme zit hoogbegaafdheid in de familie en begeleidt Sylvia regelmatig mensen met de combinatie HB en ASS. Ook is ze bekend met relatieproblematiek door autisme. Doordat ze een goede vertaalslag kan leggen tussen een autistisch en niet-autistisch brein, kan ze helpen om wederzijds begrip te creëren en communicatie te verbeteren.

Bij elke traject zoomt Sylvia met enthousiasme en gedrevenheid in om te ontdekken wat diegene nodig heeft om te groeien. Ze is zonder oordeel en gewend om buiten gebaande paden te denken. Met aandacht voor gevoelens en emoties puzzelt ze graag om tot werkende oplossingen te komen waar je mee verder kunt.Thessa Derksen

Thessa werkt oplossingsgericht, met respect voor de wensen en verwachtingen van de cliënt. Dit doet zij met eerlijkheid en humor. Ze is positief en praktisch ingesteld en creatief in het gezamenlijk zoeken naar mogelijkheden om zo te kijken naar wat wel kan! Daarnaast betrekt zij graag de natuur bij haar coaching. Zij heeft naast haar opleidingen SPH en PABO ook een opleiding tot wandelcoach afgerond.

Al ruim 20 jaar werkt Thessa met veel plezier als coach en trainer in de hulpverlening; zowel met kinderen, jongeren als volwassenen met autisme. Deze ervaring heeft ze opgedaan in de psychiatrie, in de jeugdhulpverlening en als sociaal werker bij een wijkteam.

Naast haar brede werkervaring is zij ook bekend met autisme in haar eigen gezin. Thessa heeft drie kinderen, waarvan de middelste de diagnose autisme heeft. Als zorgprofessional en als moeder weet zij dus hoe belangrijk (h)erkenning is bij de diagnose autisme.Veron van Ewijk

Veron is pedagoog en bewegingsdeskundige en werkt als coach voor volwassenen met ASS.
Zij heeft ervaring als ambulant ondersteuner in gezinnen waar met name prikkelverwerkingsstoornissen een rol speelden. Zij begeleidt onder andere door middel van sport en bewegen. Sporten kan helpen bij bewustwording van je lichaam, je zelfverzekerder voelen, werken aan je gezondheid en emotieverwerking. Sporten kan in haar prikkelarme personal training studio in Nijmegen. Met een oplossingsgerichte en positief stimulerende aanpak werkt zij graag samen met jou aan je doelen.Vincent Ruisch

Vincent is gecertificeerd autismecoach en heeft zelf ook een lichte vorm van autisme. Zijn belevingen en herkenningen worden als ondersteunend en helpend ervaren om tot acceptatie, vertrouwen, inzicht en positieve ontwikkeling te komen. Oorspronkelijk heeft Vincent een opleidings- en werkachtergrond als grafisch en ruimtelijk ontwerper en hij is daardoor gewend om creatief, onderzoekend en verbeeldend te werken. Omdat veel mensen met autisme visueel zijn ingesteld kan dat als middel worden ingezet om doelen te bereiken.Wiebe Schuitemaker

Wiebe heeft onder andere een hbo maatschappelijk werk opleiding afgerond en heeft jarenlang functies binnen gemeentelijke sociale diensten vervuld, zowel uitvoerend als leidinggevend. Ook heeft hij meerdere jaren gewerkt als communicatietrainer. Om weer meer inhoudelijk met mensen te kunnen werken heeft hij de overstap kunnen maken naar de forensische psychiatrie waarbinnen hij als psychosociaal behandelaar binnen veel probleemgebieden, maar vooral agressie – en zedenproblematiek,  actief was. In dit werk heeft hij veelvuldig te maken gekregen met cliënten met autismeproblematiek.

Zijn werkstijl is praktisch van aard gecombineerd met veel geduld en inlevingsvermogen.  Zijn tweejarige training bij de School voor Zijnsoriëntatie (combinatie van psychologie en spiritualiteit)  heeft grote invloed gehad op zijn werkhouding- en wijze. De regie blijft altijd bij de cliënt waarbij hij deze helpt zijn /haar/hen gewenste koers te gaan of blijven varen.

Wiebe is een fietser, een wandelaar en zanger.Youetta Kamminga

Youetta werkt graag met jongeren en jongvolwassenen en vindt het een uitdaging om de ‘overgangen’ die zo kenmerkend zijn binnen de wereld van het autisme zo goed mogelijk te coachen. Ze is gediplomeerd maatschappelijk werker en heeft in 2017 bij Autisme Centraal haar PostHBO gehaald. Ze diept graag samen met de cliënt (en het systeem) uit of het een kwestie van “niet willen” of van “niet kunnen” is. Visualisaties horen bij haar manier van werken. Dit kunnen stappenplannen zijn maar ook tekeningen ter ondersteuning van het gesprek.