Coaches

De vennotenArnhemNijmegenWageningenOssDrutenZutphenConsulterend psychiaterSamenwerkingspartners

De vennotenSandra Krekel

KrekelAutismeCoaching wordt geleid door Sandra Krekel. Sandra is een ervaren coach en trainer.
Haar studie psychologie en haar medische achtergrond in combinatie met leven met haar autistische partner Roland Angenent zorgt ervoor dat ze de problemen van mensen met autisme en hun omgeving begrijpt. Hierdoor is ze in staat mensen te begeleiden in het vergroten van hun kwaliteit van leven.  

Sandra is BIG-geregistreerd onder nr 49011770130.
Sandra is SKJ-geregistreerd onder nr 100016923.Ir Roland Angenent

Roland ontwikkelt samen met Sandra producten op het gebied van autisme en speelt een rol in de coaching en training als ervaringsdeskundige. Samen met Sandra verzorgt hij lezingen en thema-avonden over autisme. Verder is hij de kwaliteitsmanager en webmaster van KrekelAutismeCoaching.
 
Roland is SKJ-geregistreerd onder nr 140001223.Laurens van Engelen MSc

Laurens heeft zich na zijn medische studies toegelegd op het optimaliseren van processen. Als onderdeel van de VOF zorg hij ervoor dat alles achter de schermen goed verloopt. Hij maakt zich sterk voor het versimpelen en verduurzamen van de organisatie en zorgt er voor dat de coaches zich vooral kunnen richten op coachen.

AdministratieMarieke Pieters

Marieke heeft een bachelor economie behaald in 2010. Hierna heeft zij zich op verschillende vlakken binnen de zorg ontwikkeld in de functies van intercedent, planner/medewerker salarisadministratie PGB en als flexkracht in de gehandicaptenzorg. Daarnaast heeft zij zich binnen haar huidige functie bijgeschoold op het gebied van autisme. Marieke zorgt er onder andere voor dat de planning, administratie en nieuwe aanmeldingen bij KrekelAutismeCoaching goed verlopen.

Consulterend psychiaterMatt van der Reijden

Matt is psychiater met autisme als specialisme. Hij ondersteunt onze coaches wanneer zij vragen hebben met betrekking tot psychische problematiek bij hun cliënten.
N.B. Matt is uitsluitend consulterend psychiater voor onze coaches. Wanneer u of uw kind psychiatrisch advies of behandeling nodig heeft dan kan Matt met onze coaches meedenken over een passende zorgaanbieder.

Regio ArnhemCathy Eiting

Cathy Eiting werkt als jongeren en jongvolwassen coach en is ook gecertificeerd jobcoach.
Haar ervaring met autisme heeft ze opgedaan als sociotherapeut en trainer in de ASS-specialistische zorg.
Cathy werkt vanuit een cliëntgerichte benadering waarbij de bijzondere kwaliteiten van ASS centraal staan.
Cathy coördineert bij KrekelAutismeCoaching de activiteiten rondom de AutiActieClub.
 
Cathy is SKJ-geregistreerd onder nr 100002844.Jorge van Heijningen

Jorge heeft een achtergrond in het bedrijfsleven en kan daardoor gemakkelijk een brug slaan tussen de cliënt en werkgever.
Hij heeft ervaring met het begeleiden van ‘social return’. Hierdoor heeft hij goed inzicht in wat er specifiek nodig is op de werkvloer om zijn cliënten zich te laten ontplooien.
Door zijn praktische benadering weet hij gemakkelijk aansluiting te vinden bij jongeren en volwassenen met ASS.
Samen met Cathy Eiting verzorgt hij naast (job) coaching ook de AutiActieClub.Erica van Dinther Voortman

Erica is opgegroeid in een gezin waar autisme een grote rol speelde en dat nog steeds doet. Door de ervaring binnen deze setting en de setting binnen het (speciaal) basisonderwijs kan zij een mooie combinatie maken. De leeftijd waar zij graag mee werkt is tussen de 6 en 13 jaar.
Erica werkt holistisch, wat inhoudt dat er nooit een deel alleen gezien wordt. Iedereen bestaat uit meerdere facetten (emotioneel, fysiek, cognitief, energetisch, etc.). Erica biedt ondersteuning in ouderbegeleiding, onderwijs en het omgaan met verschillen waardoor de parel weer zichtbaar wordt.
 
Erica is SKJ-geregistreerd onder nr 100022833.Margreet Boeve

Margreet Boeve is moeder van vier volwassen kinderen, waaronder één met een autismespectrumstoornis. Zij heeft ruim 20 jaar gewerkt als HBO-verpleegkundige, onder andere in de psychiatrie. Daarna heeft ze de opleiding tot professional organizer gevolgd. Zij kent autismespectrumstoornissen zodoende op verschillende wijzen: als ervaringsdeskundige, als hulpverlener en als coach.

Margreet is SKJ-geregistreerd onder nr 140001271.Marga Salemink

Marga is gecertificeerd supervisor en coach en werkt ruim 20 jaar met veel plezier samen met mensen met autisme. In haar begeleiding van (jong)volwassenen met autisme vormen kwaliteiten en mogelijkheden, wensen en verwachtingen het uitgangspunt. Vanuit haar eigen ervaring weet zij hoe belangrijk het is om te leren je eigen horizon te bepalen en je eigen koers te varen. Marga streeft geen onrealistische doelen na, maar persoonlijk welbevinden en meer plezier in het leven; een goed gevoel over wie je bent en wat je doet!
 
Marga is SKJ-geregistreerd onder nr 140004655Lindsay Eleveld

Naast haar werk als Vrijwilligerscoördinator bij de Auti Actie Dagen werkt Lindsay sinds april 2017 als autismecoach bij KrekelAutismeCoaching. In de drie jaar bij de Auti Actie Dagen heeft zij met name veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Als afgestuurd pedagoog richt zij zich naast de begeleiding van kinderen ook graag op ondersteuning van ouders met opvoedkundige vragen.
 
Lindsay is SKJ-geregistreerd onder nr 140000880.Anja Glandorf

Anja werkt als coach en trainer aan levensloopbegeleiding en loopbaanbegeleiding voor (jong) volwassenen met ASS. Tijdens inzichtgevende gesprekken leer je: wie ben ik, wat kan ik wel met mijn autisme en wat wil ik nu en in de toekomst. Anja is gecertificeerd coach en trainer en is opgeleid voor sociale en communicatieve vaardigheidstrainingen. Ze werkt vanuit ervaringsgericht leren. Je krijgt inzicht in jezelf en je leert vaardigheden toe te passen door praktijksituaties te oefenen. Vertrouwen en veiligheid zijn hierbij belangrijke waarden.Maaike Jansen

Maaike biedt begeleiding aan (jong)volwassenen met autisme. Stap voor stap naar een zo zelfstandig mogelijk leven. Ze begeleidt mensen vanuit rust met geduld en humor!
Maaike is Toegepast Psycholoog en heeft ervaring in het werken met mensen met autisme. Ze coacht en begeleidt op een oplossingsgerichte wijze. Hierbij zijn gelijkwaardigheid en respect belangrijke waarden en haar uitgangspunten.

Sacha Spierings

Sascha Spierings is vanuit haar natuur sterk in structureren en organiseren. Ze zet deze kracht in als structuurcoach voor KrekelAutismeCoaching en begeleid individuen en gezinnen die om welke reden dan ook de grip op huis, huishouden, levensritme of leefstijl zijn verloren.
Ze heeft ervaring met hoarders (verzamelaars) en begeleidt met rust en respect voor de persoon in het proces van “ontspullen”.
Daarnaast zet Sascha haar eigen therapiehonden in bij de begeleiding van cliënten.

Sascha is SKJ-geregistreerd onder nr 140002974.Astrid de Beijer-Moorman

Astrid is kindercoach en zowel als moeder en echtgenoot ervaringsdeskundige op het gebied van autisme.
Astrid heeft ervaring met kinderen die het lastig vinden om hun emoties te herkennen en/of te uiten.
Ze weet goed verschillende belevingswerelden van kinderen en hun ouders te vertalen.
Door hen op emotioneel en praktisch vlak te begeleiden, leren ze elkaar beter begrijpen.
 
Astrid is SKJ-geregistreerd onder nr 100027234.Conny Helmes

Conny is moeder van 3 tienerkinderen. Ze heeft jarenlang in het speciaal onderwijs gewerkt. Zowel in gezin als in werk heeft ze veel ervaring met ASS. Via opleidingen heeft ze zich gespecialiseerd in het ondersteunen van gezinnen. Ze begeleidt mensen graag in het vinden van structuur, rust en balans in zichzelf en het gezin.Jean Swagers

Jean is ervaringsdeskundige. Hij heeft zelf een autistisch brein en een zoon met de diagnose PPD NOS. Affiniteit met de doelgroep waar hij graag mee werkt is er dan ook volop. Hij weet als geen ander hoe belangrijk het is om kinderen/jongvolwassenen, maar ook volwassenen passende ondersteuning te bieden.
Jean komt oorspronkelijk uit de sportwereld waar hij ruim 20 jaar tennistraining op alle niveaus heeft gegeven. Als sporter heeft hij een aantal eigenschappen die zeker van pas komen in de begeleiding van mensen met autisme namelijk: doorzetten, gaan voor je doelen, maar ook bijvoorbeeld weten om te gaan met teleurstellingen.Loes Knijp

Loes is een gecertificeerde coach en loopbaancoach en werkt met (jong-) volwassenen met ASS. Ze is ervaringsdeskundige en heeft naast haar coaching een leidinggevende baan bij de overheid.
Als coach gaat ze met jou aan de slag met het zichtbaar maken van je mogelijkheden en het leren omgaan met je beperkingen en prikkelgevoeligheid. Ze kan je handvatten bieden in het contact met je werkgever of je toekomstige werkgever, geeft voorlichting over autisme en zal samen met jou werken aan de beeldvorming en het begrip op de werkvloer.Saskia Huis in ’t Veld

Saskia is naast professional ook ervaringsdeskundige. In haar familie komt veel autisme voor en ze heeft een zoon van 14 met autisme. Saskia is een creatieve denker en doener, ondernemend. Ze is vooral praktisch begeleidend aan het werk. Ze wil jeugd en jongeren graag helpen inzicht te krijgen in hun eigen gedrag en houding. Saskia ziet zichzelf als vertaler. Ze wil jou helpen je eigen regie te vinden en te nemen op de manier die bij je past.Nico Teunissen

Nico werk al 20 jaar als trainer en sociotherapeut in een Top GGZ Expertise- en behandelcentrum voor mensen met autisme. Tevens werkt hij al een aantal jaren als begeleider van het “Modelbouwbouw Atelier” van Krekel. Nico’s kracht ligt in het motiveren van mensen om weer aan de slag te gaan door middel van ondersteuning in praktisch werk. Zijn motto is “je kunt vaak meer dan waar je zelf van overtuigd bent”.
 
Nico is SKJ-geregistreerd onder nr 100007344.Christy Walravens

Christy maakt deel uit van onze jobcoachtak. Ze heeft veel ervaring rond werk, participatie en zelfredzaamheid. Ze is goed in het zoeken en creëren van kansen op de arbeidsmarkt en het vinden van passend vrijwilligerswerk en ook leerplekken. Ze is energiek en enthousiast en in staat om mensen en organisaties te verbinden. Ze heeft als droom dat zoveel mogelijk mensen mee doen! Ze kijkt hierbij altijd naar wat wél mogelijk is.Charlotte Beijer

Charlotte is gespecialiseerd en ervaren in het coachen en begeleiden van (jong)volwassenen met autisme. Zij heeft haar ervaring van ruim 25 jaar opgedaan binnen een grote zorgorganisatie.

In 2019 is Charlotte de samenwerking met Krekelautismecoaching aangegaan. Zij is oprecht, laagdrempelig, enthousiast en doortastend. Charlotte werkt samen met cliënten om eigen regie en behoefte vorm te geven. Om deze vervolgens te kunnen toepassen en behouden. Dit doet zij door steeds weer de verbinding en aansluiting te blijven zoeken. Betrokkenheid begint voor haar met begrip, begrijpen hoe het leven er voor de ander uitziet. Coaching / begeleiding vindt in overleg plaats binnen eigen leefomgeving, gespreksruimte of wandelend in de buitenlucht.Matthias Schaap

Matthias heeft veel ervaring opgedaan in het werken met jongeren met autisme bij het Dr. Leo Kannerhuis als sociotherapeut. Daarnaast heeft hij de opleiding pedagogiek afgerond en ook een aantal vakken aan de universiteit psychologie. Naast begeleiding van jongeren, richt hij zich ook op opvoedkundige vragen en het gehele systeem. Matthias biedt onder andere ondersteuning op het gebied van emotieregulatie, identiteit, zelfbeeld en begeleiding rondom genderdysforie/seksuele diversiteit. Belangrijke waarden van hem zijn: gelijkwaardigheid, acceptatie, rechtvaardigheid, respect, zelfontplooiing en hij is nieuwsgierig in de ander.Marije Bracco Gartner

Marije heeft 20 jaar ervaring in het werken met mensen met ASS, door als woon- en ambulant begeleider te werken bij een grote zorg organisatie. Ze heeft op verschillende groepen en afdelingen gewerkt. 
Tevens is Marije ervaringsdeskundige wat betreft ASS in haar gezin. Hierdoor heeft ze geleerd om goed te kijken naar de belastbaarheid in draagkracht én draaglast.  
Marije is enthousiast, gedreven en vindt het boeiend om met iemand te werken aan (haalbare) zelfstandigheid in het dagelijks leven. Samen met haar cliënten (en het netwerk) wil ze kijken naar waar de kansen zitten om dingen positief te veranderen. Ze werkt vanuit mogelijkheden en motivatie van de cliënt om zo te onderzoeken wat voorwaarden zijn voor een prettig leven.  
 
Naast sociaal pedagogisch agoog is Marije gecertificeerd autismedeskundige en coach met hond. Ze heeft twee (heel verschillende) honden met wie ze als team is gecertificeerd om te coachen. Het werken met een hond brengt letterlijk beweging en een andere manier van kijken met zich mee. Dit geeft een andere ingang die vaak goed blijkt te werken. Christel Corba

Christel kwam begin jaren 90 voor het eerst in aanraking met mensen met autisme tijdens haar werk bij een zorgorganisatie. Christel werkte op een kindergroep die erg gebaat was bij de aangereikte externe structuur, waardoor zij een zo overzichtelijk en prettig mogelijk leven konden leiden. Daar werd haar interesse voor het werken met mensen met autisme gewekt.
 
Vanaf 1999 is zij werkzaam als ambulant hulpverlener bij een grote zorgorganisatie in Arnhem. Hier werkt zij samen met mensen met een diagnose binnen het Autistisch spectrum die zelfstandig wonen.
 
Christel gelooft in het principe levensloopbegeleiding en biedt ondersteuning op alle levensgebieden waar een vraag ligt. Zij vindt het heel belangrijk dat mensen hun eigen regie nemen waar mogelijk, Christel neemt niet dan ook niet ongevraagd over, maar probeert samen te zoeken naar wat passend is in iemands leven.
 Sander Elemans


Sander heeft vooral ervaring in het begeleiden en coachen van (jong)volwassenen met ASS zowel in de intramurale als de ambulante hulpverlening.

Sander werkt graag via het levensloop principe. Hij biedt ondersteuning op alle vlakken. Zijn begeleidingsstijl is rustig en laagdrempelig. Samen met de cliënt kijkt hij naar mogelijkheden en focust op het vergroten van zelfredzaamheid, met waar mogelijk een vleugje humor. Hij staat naast de cliënt.Marlinde Huibers

Marlinde zit in het 4e jaar van de opleiding Social Work. Marlinde komt uit een gezin waarin autisme een grote rol speelt. Met haar kennis vanuit huis weet Marlinde al veel van autisme. Bij Krekel krijgt zij de kans om zich verder te ontwikkelen en haar kennis in te zetten in het werkveld. Het werken met jongeren trekt vooral haar aandacht.


Merlijn van Hassel

Merlijn is ervaringsdeskundige. Hij is op tienjarige leeftijd gediagnosticeerd met ADHD en PDD-NOS. Merlijn is 4e jaars student Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Hij werkt vanuit positieve bekrachtiging. Hierbij wordt er gekeken naar wat er vooral wél kan, in plaats van wat er nog niet goed gaat. Merlijn is vanaf zijn achttiende al werkzaam in de zorg bij een logeerhuis. Hij heeft daarom ervaring met de doelgroep kind en jongeren. Merlijn is graag bezig in zijn begeleiding. Zo zal je met hem niet stilzitten aan een tafel, maar gaan wandelen, sporten, tekenen of bijvoorbeeld muziek maken/luisteren. Zijn visie is: Beweging in lichaam zorgt voor beweging in geest.Puck Jansen

Puck is Junior autismecoach. Hij is afgestudeerd in de Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hij is sinds 2016 betrokken bij KrekelAutismeCoaching en werkt voornamelijk met jongvolwassenen, waarbij hij zijn ervaringskundigheid als ASS-er inzet.
 
Puck is SKJ-geregistreerd onder nr 140022028.
Ester Gerrits van der Enden

Ester is moeder van vier zonen waaronder één met ASS. In haar werkzame leven, maar ook daarnaast heeft zij vaak mensen begeleid bij het regelen van financiën, de bijbehorende administratie en alles wat daar verder bij komt kijken.
Ze is Sociaal Juridisch Dienstverlener en zet zich in als budgetcoach en begeleider van mensen met (problematische) schulden richting schuldhulp/schuldsanering.

Als budgetcoach helpt zij mensen om rust en overzicht te krijgen over hun financiën en de daarbij behorende administratie. Uit ervaring weet ze dat onrust op één vlak in het leven van iemand met ASS ook heel veel extra onrust kan brengen op andere vlakken waar het normaal wel goed gaat.

Je kan haar – in overleg met jouw coach – inschakelen als je hulp wilt bij financiële problemen of als je geen idee hebt hoe je ervoor zorgt dat je een goede administratie kan voeren of overzicht kan houden. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat je geen schulden hebt, maar het idee hebt dat je geen grip meer hebt op je geld. Als dat zo is en je wilt daar weer grip op krijgen, dan maakt ze samen met jou een overzicht van uitgaven en inkomsten en kijkt of je inkomsten misloopt of dat je te hoge uitgaven hebt. Of misschien wel allebei.


Marjolijn Knot

Marjolijn is beeldend coach en werk veel met mensen met autisme. Ze leert je hoe je spanningen en emoties vriendelijk kunt benaderen en er constructief mee kunt omgaan. Je leert zorgvuldig nagaan wat je lichaam en energie je vertelt, hoe iets aanvoelt voor jou en wat je daarmee kunt. Je krijgt daardoor veel meer houvast in jezelf. Een gevoel van rust en veiligheid kan dan ontstaan.

Hierbij werkt zij met beeldende opdrachten. Samen bepaal je welke materialen en technieken zinvol en prettig voor jou zijn, dat kan tekenen of schilderen zijn, collage of werken met klei, of nog iets anders. Beeldend werk is een waardevolle aanvulling op gesprekken. Het geeft je ontspanning en plezier, en het geeft je tegelijk inzicht in jezelf: hoe pak ik dingen aan, welke kwaliteiten heb ik, wat is voor mij belangrijk.

Je kunt uitdrukken wat soms moeilijk in woorden te vangen is en het brengt je letterlijk in beweging. Bovendien biedt het een veilige oefenruimte om het eens een beetje anders aan te pakken (flexibiliteit). Ook kan je oefenen met Mindful Tekenen: eenvoudige en rustige tekentechnieken om je aandacht uit je hoofd naar je handen te halen en te ontprikkelen. Samen met jou kiest ze waar jij aan wilt werken. Je kan bij haar terecht in overleg met jouw autisme-coach. En natuurlijk kan je altijd mailen of bellen voor meer informatie.


Eltina van den Broek

Eltina is opgegroeid in een gezin waar autisme een grote rol speelde.
Na 5 jaar werkzaam geweest te zijn in de zorg is Eltina haar eigen hondenuitlaatservice gestart, welke zij inmiddels alweer meer dan 10 jaar met succes runt.

Later heeft zij nog de opleiding ‘therapiehond begeleider’ bij Dogswork gevolgd en met succes afgerond.
Met haar hondenuitlaatservice biedt Eltina dagbesteding en activerend werktrajecten aan aan (jong)volwassenen met autisme.  

Binnen deze trajecten kan onder andere gewerkt worden aan; het geven van structuur in een dagelijks ritme, verminderen van stress, leren samenwerken, grenzen aangeven, weerbaarheid en het opbouwen van zelfvertrouwen.Martine Jetten

Martine geeft met heel veel plezier trainingen, workshops en individuele coaching. Ze heeft circa 25 jaar werkervaring in het onderwijs en bedrijfsleven.

In haar coaching en trainingen richt zij zich op hoogsensitiviteit, mindfulness en op hoofd, gevoel en intuïtie. Ze is zelf hoogsensitief en heeft een zoon met Asperger. Aanvankelijk heeft zij haar eigen hoogsensitiviteit als een last ervaren.

“Ik nam snel emoties van anderen over, raakte mijn overprikkeling niet kwijt en had veel last van mijn gedachten. Nu weet ik hoe ik mijn hoogsensitiviteit steeds meer als een kracht kan inzetten.”

Martine neemt makkelijk een verbindende rol aan en gebruik daarbij haar vermogen om aan te voelen wat er speelt.
Haar passie is je te helpen je bewust te laten worden van je eigen kracht en innerlijke wijsheid waardoor je je diepere talenten – en dus ook je hoogsensitiviteit- kunt verwezenlijken en met meer enthousiasme en gemak kunt leven en werken. Kortom, dat je liefdevol kunt worden wie je in wezen bent.Cindy Nass

Cindy heeft als psychologe en coach veel kennis opgedaan in het werken met (jong)volwassenen met een autismespectrumstoornis in de geestelijke gezondheidszorg. 

Ze vindt het een uitdaging om te zoeken naar mogelijkheden en kwaliteiten van mensen en hoe deze in te zetten in het dagelijks leven. 

Cindy is geschoold in cognitieve gedragstherapie en mindfulnessMick van Soest

Mick heeft de opleiding maatschappelijk werk gedaan. In contact met cliënten maakt hij gebruik van een socratische gespreksvoering. Dit houdt in dat Mick de oplossingen uit de cliënt zelf naar boven laat komen. Op deze manier gaat de cliënt zelf aan het werk om mogelijkheden van de situatie waar hij of zij zich in bevindt anders te ervaren.

Mick maakt daarbij gebruik van creatieve gespreksvormen. Er valt o.a. te denken aan tekenen en opstellingen. Op deze manier komen de onderliggende patronen van de cliënt meer naar boven, kan de cliënt zelf benoemen wat een mogelijke verandering is in de situatie.
 
Mick is SKJ-geregistreerd onder nummer: 100024787Laila Wolswinkel

Laila werkt als jongvolwassenen coach. Ze heeft ervaring opgedaan als persoonsbegeleidster op leefgroepen en training begeleid wonen. Daarnaast is zij een ervaren ambulant begeleider en heeft zij met verschillende doelgroepen gewerkt waaronder mensen uit het autisme spectrum.

Laila vindt het in de eerste plaats belangrijk om een goede aansluiting te vinden met de cliënt om vervolgens vaak vanuit een praktische benadering samen aan de slag te gaan.

Regio NijmegenManon van Gogh

Manon heeft ruim 14 jaar ervaring in het werken met jeugd, jongeren en (jong)volwassen. De afgelopen 8 jaar heeft zij zich gespecialiseerd in autisme binnen een GGZ expertise- en behandelcentrum voor mensen met autisme. Daarvoor heeft zij zes jaar binnen de jeugdhulpverlening gewerkt.

Manon heeft veel ervaring in het geven van op maat gemaakte trainingen, oa; psycho-educatie, sociaal-communicatieve vaardigheden, rots&water en assertiviteit. Zij gelooft sterk in oplossingsgericht werken en ervarend leren.
 
Manon is SKJ-geregistreerd onder nr 100007180.Karlijn Huisman – Venrooij

Karlijn komt uit een gezin waar autisme een rol speelde. Zij heeft de afgelopen 7 jaar op verschillende plekken in de hulpverlening gewerkt, waar zij meerdere malen cliënten met autisme heeft begeleid en haar interesse en expertise daarin steeds groter is geworden. Karlijn gaat uit van de kracht van mensen, om die te vergroten en te gebruiken in het coachingstraject. Haar interesse en expertise ligt voornamelijk bij de jeugd, jongeren en jongvolwassenen.
 
Karlijn is SKJ-geregistreerd onder nr 100021218Eline Kanne

Eline Kanne heeft ervaring met het begeleiden en coachen van jongeren en jongvolwassenen met autisme. Ze heeft deze ervaring onder andere opgedaan als intern begeleider in het MBO-onderwijs. Eline is afgestudeerd als Toegepast Psycholoog. Eline is een pro-actieve, gestructureerde en daadkrachtige professional. Oprechtheid, humor en vertrouwen zijn voor haar de kernwaarden binnen de begeleiding van mensen. Elke keer als de cliënt een stap kan zetten, mede dankzij de ondersteuning die zij biedt, geeft haar dat ontzettend veel voldoening.

Eline is SKJ-geregistreerd onder nr 140012111.Mascha Knipping

Mascha werkt al langere tijd met veel enthousiasme met hoofdzakelijk jongeren die gediagnosticeerd zijn met autisme. Haar enthousiasme zit in het organiseren van activiteiten/ vakanties, sporten en het meeste uit ieder persoon halen! Kijken wat bij iemand werkt om net weer een beetje meer levensvreugde te krijgen en geaccepteerd te voelen in de maatschappij waar hij of zij leeft. Dit door te werken aan plezier, empowerment en je eigen gebruiksaanwijzing te leren kennen met een vleugje humor!

Mascha is verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten en vakanties voor jongeren met autisme (Aut for Fun). Daarnaast voert zij ook de ambulante coaching van jongeren met autisme uit.
 
Mascha is SKJ-geregistreerd onder nr 100024667.Dirk Mesman

Dirk heeft veel ervaring in het coachen en begeleiden van (jong) volwassenen met autisme. Hij is muzikaal en sportief en zet dit graag in tijdens het coachen.

“Met een positieve, creatieve insteek kijk ik naar waar jij goed in bent en wat je wilt bereiken. Ik geloof in proberen door te doen. Mijn coaching is rustig, nuchter en laagdrempelig.”
 
Dirk is SKJ-geregistreerd onder nr 100027973.Linda Veldhuizen

Linda’s ervaring ligt op het gebied van jongeren en ouderen met autisme en/of hoogsensitiviteit. Haar vader heeft autisme en ze is dus opgegroeid in een gezin waar ze vaak de vertaling gaf tussen de verschillende manieren van denken. Linda heeft veel ervaring in crisissen en met jongeren die hulpverleningsmoe zijn.

Haar kracht ligt in het begeleiden vanuit mogelijkheden en interesses. Samenwerken, wederzijds respect en vertrouwen zijn basisvoorwaarden om tot een mooi hulpverleningsproces te kunnen komen.

Samen met Mascha Knipping organiseert zij de AutForFun projecten.

Linda is is SKJ-geregistreerd onder nr 100024982. Rob Roelofs

Mensen ondersteunen en begeleiden met het behalen van persoonlijke doelen gaat als een rode draad door het leven van Rob. Na veel fijne jaren gediend te hebben als beroepsmilitair, is Rob opnieuw de schoolbanken ingeklommen en heeft hij een carrièreswitch gemaakt naar pedagogisch begeleider.

Rob is SKJ-geregistreerd onder nr 140001919.Esther Wispelweij

Esther heeft na haar studie onderwijspsychologie ervaring opgedaan met verschillende doelgroepen in de jeugdzorg. Haar uitgangspunt is dat ieder kind en jongere talenten heeft, die ze van nature wil ontwikkelen. Door hier aandacht aan te schenken kan een cliënt met meer ontspanning nieuwe stappen in het leven zetten. Haar ervaring met kinderen met ASS heeft ze vooral opgedaan als vrijwilliger in het begeleiden van vakanties en als coach op school. Met haar rustige en open houding kan ze een veilige omgeving creëren waar kinderen en ouders zich prettig bij voelen.
 
Esther is SKJ-geregistreerd onder nr 140009619.Nicolien van Gaalen

Nicolien is een vrouw met levenservaring. Door ervaring vanuit haar gezin is zij ervaringsdeskundige op het gebied van autisme. Ze voorziet in structuur en duidelijkheid waar dat nodig is.
 
Nicolien heeft jarenlange ervaring in het onderwijs, zowel regulier als speciaal. Hierdoor kan ze kinderen de belangrijke structuur geven die het onderwijs vraagt en de duidelijkheid geven in het werken op school. Ook begeleidt ze kinderen in het terugkeren naar school als dat een tijdlang niet mogelijk was.
 
Naast haar ervaring in het onderwijs en de zorg is Nicolien HBO kindertherapeut. Ook werkt zij met kinderen en volwassenen om hen te leren grip te krijgen op de wereld om hen heen en zichzelf te accepteren. Nicolien is gecertificeerd begeleider in het “Leren Leren”.
 
Nicolien is SKJ-geregistreerd onder nr.1400077573Lisanne van Nugteren

Lisanne is opgeleid als (buiten) sport en bewegingsinstructeur-coördinator. Zij middels een zij-instroom traject veel werkzaam geweest in de thuiszorg als verzorgende IG en sinds 2017 als zzp’er voor sport en activiteiten coach. Sinds 2017 is Lisanne door ervaring gespecialiseerd in de doelgroep autisme en werkzaam als regulier autismecoach.

Haar kracht is het gedoseerd uitdagen tot nieuwe activiteiten zonder druk uit te oefenen. Stap voor stap op het tempo van de zorgvrager eropuit gaan. Tijdens activiteiten ongedwongen ruimte geven om te spreken over problemen en hier mogelijk naar oplossingen zoeken. Naast sport en activiteiten is coachen op zelfstandigheid een van haar kwaliteiten. Samen met de zorgvrager een weg zoeken in het zelfstandig worden en zijn, door praktische vaardigheden te trainen en eigen te maken.

Lisanne is een nuchter persoon met een vrolijk karakter die probeert de druk er een beetje af te halen en zo op een luchtige manier toch te werken aan de doelen van de zorgvrager.Annemarije Osinga

Annemarije studeert deze zomer af als maatschappelijk werker. In het kader van haar minor GGZ-agoog, doet zij ervaring op bij Krekel Autisme Coaching. Naast het coachen is zij actief bij de specialistische huiswerkbegeleiding.

In het gezin waar Annemarije opgroeide speelde autisme en adhd een rol. Dit heeft haar geïnspireerd voor het werk wat zij nu doet. Tijdens haar studie heeft zij gewerkt als begeleider en heeft zij affiniteit gekregen met autisme in combinatie met adhd.

Annemarije heeft een oplossingsgerichte aanpak. Binnen de begeleiding kijkt zij graag naar de krachten en passies van de cliënt en hoe deze benut kunnen worden.

Regio Ede/Wageningen/RenkumMariëlle Gerritsen

Als psycholoog en coach begeleidt Mariëlle kinderen en jongeren met autisme en hun gezinsleden.
Mariëlle heeft ervaring met autisme vanuit de kinder- en jeugdpsychiatrie.
 
Mariëlle is SKJ-geregistreerd onder nr 140002041.Youetta Kamminga

Youetta werkt graag met jongeren en jongvolwassenen en vindt het een uitdaging om de ‘overgangen’ die zo kenmerkend zijn binnen de wereld van het autisme zo goed mogelijk te coachen. Ze is gediplomeerd maatschappelijk werker en heeft in 2017 bij Autisme Centraal haar PostHBO gehaald. Ze diept graag samen met de cliënt (en het systeem) uit of het een kwestie van “niet willen” of van “niet kunnen” is. Visualisaties horen bij haar manier van werken. Dit kunnen stappenplannen zijn maar ook tekeningen ter ondersteuning van het gesprek.

Youetta is SKJ-geregistreerd onder nr 140021007Marjolein Mekking

Marjolein Mekking is van oorsprong maatschappelijk werker maar heeft vooral ook veel ervaring opgedaan in het welzijnswerk. Haar echtgenoot kreeg op latere leeftijd de diagnose Asperger, en ook bij haar drie kinderen is er sprake van autisme: Asperger, PDD-NOS/hoogbegaafdheid en Autisme/ADHD. Haar professionele achtergrond in combinatie met haar ervaringsdeskundigheid zet zij graag in als autismecoach!

Marjolein is SKJ-geregistreerd onder nr 140006038.

Marjolein van Meurs

Marjolein werkt vanaf 2001 in gezinnen waar in ieder geval één iemand autisme heeft.
In haar werk vindt ze het belangrijk om met elkaar op zoek te gaan naar de kwaliteiten van de gezinsleden. Daarna bekijkt ze met het gezin hoe deze kwaliteiten ingezet kunnen worden om dichter bij de gewenste situatie te komen.
Marjolein richt zich niet alleen op situaties binnen het gezin, maar ook op problemen rond school, sportverenigingen, clubs, sociaalnetwerk en dergelijke.
Naast haar werk als autismecoach is ze ook weerbaarheidstrainer.
 
Marjolein is SKJ-geregistreerd onder nr 100008831.Harro Nusselder

Als psychiatrisch verpleegkundige heeft Harro veel ervaring opgedaan binnen verschillende velden van de psychiatrie (Algemeen Psychiatrische Ziekenhuizen, verschillende RIBW instellingen, dak- en thuislozenopvang). Tijdens deze werkzaamheden bleek dat de persoonlijkheid van Harro goed aansluit bij de belevingswereld van mensen met autisme. Harro heeft een muziekopleiding gevolgd en gebruikt muziek vaak als middel om een bepaald doel met cliënten te bereiken.
 
Harro is BIG-geregistreerd onder nr 9025406630.
Harro is SKJ-geregistreerd onder nr 140004660.Maartje de Vries

Maartje werkt als coach en trainer. Haar passie ligt bij mensen in hun kracht zetten & hun ontwikkeling stimuleren. Vanuit coaching wil ze mensen laten groeien in hun ontwikkeling, hun talenten laten ontdekken. Vanuit de verschillende perspectieven denken & kijken.
Rust, vertrouwen en begrip vind ze belangrijke voorwaarden.
In kleine stapjes ontwikkelen richting je eigen doelen.
Dat je handvatten, (h)erkenning & inzicht krijgt om je talent te gebruiken.
Vanuit haar ervaring als zorgprofessional en ouder van een dochter met autisme & angst weet ze hoe belangrijk (h)erkenning & begrip is.


Maartje is SKJ-geregistreerd onder nr 140018913Margot Verduin

Margot heeft jaren geleden de stap gemaakt van het bedrijfsleven naar coaching, na hier diverse opleidingen voor gevolgd te hebben.
 
Haar man en beide kinderen zijn gediagnostiseerd met ASS. Zij zag vooral heel mooie en waardevolle mensen die regelmatig vastlopen. Daarnaast zag zij ook dat hulpverlening vaak theoretisch was en daarom moeizaam aansloot.  Margot vindt het belangrijk om hierin haar steentje bij te dragen door haar eigen kennis en ervaring te gebruiken. Dit doet zij o.a. door het coachen van mensen met autisme en het begeleiden van hun omgeving (partners, ouders, werkgevers). Zij draagt haar kennis ook  over door presentaties te geven bij bedrijven en scholen.
 
Margot werkt vanuit een holistische visie. Zij houdt van diepgaande coaching. Zij kijkt graag naar wat er achter het gedrag van de persoon schuilgaat om iemand van daaruit goede begeleiding te kunnen bieden.Petra Helbers

Petra coacht samen met haar coachhond Jet kinderen, (jong)volwassenen en ouders-met-kind. Jet helpt bij het aanleren van vaardigheden zoals: grenzen stellen, samenwerken, helder communiceren, maar ook bij schoolse vaardigheden zijn de mogelijkheden onbegrensd.

Petra heeft met kinderen en (jong)volwassenen met ASS gewerkt o.a. in de jeugdhulpverlening en als leerkracht in het VSO praktijkonderwijs. Hoog sensitiviteit en ASS liggen niet ver uit elkaar, weet zij uit ervaring.Evert Meerveld

Evert is sinds 2006 werkzaam in de hulpverlening. Eerst als woonbegeleider en nu als ambulant gezinshulpverlener begeleidt hij (jong)volwassen met ASS. Stap voor stap naar een zo zelfstandig mogelijk leven.
In zijn werk vindt Evert het belangrijk om op zoek te gaan naar de kwaliteiten van de gezinsleden en vervolgens te kijken hoe deze ingezet kunnen worden om naar het gewenste resultaat te komen.
 
Evert begeleidt mensen vanuit rust, met geduld en humor! Hij is sportief en zet dit ook graag in tijdens het coachen.

Regio OssAlie Arends

Alie Arends heeft een achtergrond in het onderwijs. Daarnaast is zij tevens ervaringsdeskundige. De wijze waarop zij te werk gaat is gebaseerd op het werken vanuit het NLP, het Systematisch werk en niet te vergeten haar levenservaring. Als coach is zij met name gericht op wat er wel kan en niet op wat er niet kan. Ze is van mening dat een ieder zijn eigen hulpbronnen in zich mee draagt en ziet het als een uitdaging om samen hiernaar op zoek te gaan om de ander zo in zijn kracht te zetten. Haar manier van werken is een combinatie van zacht en daar waar nodig hard, maar altijd met een hart!Lilian Ensel

Lilian heeft ruim 13 jaar ervaring in het coachen en begeleiden van jongvolwassenen met een normale tot hoge intelligentie met autisme.
Zij heeft altijd een passie gehad voor het werken met mensen die op de een of andere manier moeite hebben met het vinden van een plekje in onze maatschappij.
Bij Lilian is het mogelijk om te werken met haar hond als co-coach. Door het werken met een hond kun je op een veilige manier (sociale) vaardigheden oefenen. Een hond lacht je nooit uit!
 
Lilian is SKJ-geregistreerd onder nummer 100023371.Brigitte van Heesch – Geurts

Brigitte is ervaringsdeskundige doordat ze een dochter heeft met autisme. In haar werk als coach richt ze zich op het begeleiden van kinderen, ouders en jong volwassenen. Structureren, accepteren en het inzetten van sterke eigenschappen naast de uitdagingen zijn daarin kenmerkend. Brigitte heeft twee honden die ze in kan zetten in een coachingstraject. De honden kunnen als een spiegel van de ziel fungeren en zorgen daarnaast ook voor een mooie opening wanneer praten en openstellen lastig is.
 
Brigitte is SKJ-geregistreerd onder nummer 100025685.Janet Papo

Janet heeft bijna 20 jaar werkervaring met jeugd, jongvolwassenen en ouders. Zij was werkzaam als logeerbegeleider, gezinsbegeleider, sociotherapeut, teamleider, trainer en studentbegeleider binnen ASS specialistische zorg. Ze betrekt het liefst ouders en het gehele netwerk van de cliënt binnen haar coachingstrajecten. Samen sta je sterk is haar visie en samen uitvinden wat voor de ander van betekenis is, is haar missie.

Janet is SKJ-geregistreerd onder nr 110027541.Ellis Thomassen

Ellis is opgegroeid in een gezin waar autisme een grote rol speelde. Inmiddels werkt zij zes jaar in de hulpverlening en sinds anderhalf jaar is zij zich volledig op het autisme gaan richten. Ellis werkt voornamelijk met mensen tussen 18-35 jaar met een normale tot hoge intelligentie. Zij werkt graag socrautisch en gebruikt creativiteit, daarnaast richt zij zich met name op plannen, organiseren, studeren en werk, de wat praktischer zaken dus. Ellis heeft een specialiteit in seksuologie binnen de hulpverlening.
 
Ellis is SKJ-geregistreerd onder nr 140005497.Daphne Voorheijen

Daphne heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan binnen het werken met jongeren met autisme. Zowel binnen beschermd wonen, onderwijs en in het ambulante werkveld. Daphne werkt veel met jongeren tussen de 12 en 25 jaar met een normale en hoge intelligentie. Daphne kijkt graag naar de kwaliteiten van een persoon om vanuit daar handvatten en tools te ontdekken waarmee iemand verder kan. Daphne haar manier van werken is in harmonie, met humor, een spiegel voorhouden en samen op ontdekking gaan.

Regio DrutenJorianne van Loenen Martinet

Jorianne heeft zowel privé als in haar werk (o.a. bij de Logeerhuizen van het Dr. Leokannerhuis) ervaring opgedaan met (jong-)volwassenen met een autistisch brein. Zij is een veelzijdig persoon en onderneemt en leert graag ‘samen’ op allerlei vlakken (sportief, creatief, mentaal, sociaal etc.). Daarnaast is zij enthousiast, gedreven, toegankelijk en onbevooroordeeld. Ze hoopt met haar coaching voor meer harmonie te zorgen in ieders leven.

Jorianne is SKJ-geregistreerd onder nr 140012776.Sandra Merkelbagh

Sandra Merkelbagh heeft 20 jaar geleden haar SPH opleiding afgerond. Ze is werkzaam geweest in een 24-uurs instelling met licht verstandelijk gehandicapte jongeren met gedrags- en opvoedingsproblemen. Sandra heeft veel ervaring opgedaan in het bemiddelen naar werk, onder andere met mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Ze is bekend met Social return. Sandra heeft als trajectbegeleider gewerkt om jongeren die om verschillende redenen waren uitgevallen in het onderwijs te plaatsen richting een opleiding en/of werk om in ieder geval een startkwalificatie te kunnen behalen. Verder is ze meerdere jaren werkzaam geweest in de MBO onderwijswereld.

Sandra is ervaringsdeskundige vanuit haar eigen gezin m.b.t. ASS.

Sandra is goed in structureren, het leren plannen en organiseren, onderwijs en werk en budgetcoaching.Yvonne de Corte-Piroe

Yvonne de Corte-Piroe is Junior autismecoach. 
Tijdens haar opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening heeft zij bij verschillende instellingen en organisaties gewerkt, maar de kinderen en volwassenen met autisme trokken haar toch altijd het meeste aan. Daarom heeft ze er voor gekozen om na haar opleiding aan de slag te gaan bij KrekelAutismeCoaching als juniorcoach. Yvonne houdt van creatieve oplossingen en praktisch bezig zijn. 
 
Yvonne is SKJ-geregistreerd onder nr 120011329.Sharon Thijssen – Baardman

Sharon werkt bij KrekelAutismeCoaching als coach voor kinderen, jongeren en (jong) volwassenen.
Zij heeft veel ervaring in het werken met kinderen, pubers, jongeren en jongvolwassenen met autisme. Deze ervaring heeft zij vooral opgedaan tijdens haar werk als sociotherapeut binnen het Dr. Leo Kannerhuis. 
Sharon’s kracht zit vooral in het op een natuurlijke manier aansluiten bij de cliënten. Zij vindt het belangrijk te zoeken en aan te sluiten bij de motivatie van cliënten en vandaar uit ondersteuning te bieden. Samen op zoek naar de mogelijkheden en kwaliteiten van cliënten en onderzoeken hoe dit zo optimaal mogelijk benut kan worden, afgestemd op wat de cliënt nodig heeft.
 
Sharon is SKJ-geregistreerd onder nr 100007675.

Regio ZutphenArundatti van de Velde

Arundatti van de Velde is sinds 2003 werkzaam in de hulpverlening als jeugdhulpverlener en maatschappelijk werker voor gezinnen, kinderen en volwassenen met diverse beperkingen en problemen, waaronder autisme. In al deze jaren in de hulpverlening heeft zij zich verdiept in diverse therapeutische vaardigheden en methodieken. Daarnaast is zij Equine Assisted Therapist (inzet van paarden binnen therapie) en kan zij haar eigen therapiepaarden inzetten binnen de hulpverlening. In de hulp die zij biedt, gaat zij altijd uit van jouw eigen kracht en gelooft zij in echte verbinding maken. Samen met jou gaat ze kijken naar wat je wel lukt en kan en zoekt naar oplossingen, zodat je weer verder kunt in je leven.

Arundatti is SKJ-geregistreerd onder nr 110025389.Carin Zonneveld

Carin heeft een achtergrond in de hulpverlening. Ze heeft met name werkervaring met (jong)volwassenen met autisme. Ze is sportief en zet dit graag in tijdens de begeleiding. Ze houdt van een open, heldere communicatie.
 
Carin is SKJ-geregistreerd onder nr 140009776Carolien van Gelder

Carolien heeft ervaring met het werken met jeugd, jongeren en jongvolwassenen in de jeugdzorg. Zij is een oprechte, integere en betrokken coach. Door naast een individu te gaan staan, laat ze de persoon in zijn of haar kracht en worden er stappen gezet door de regie bij de mensen zelf te laten.
 
Carolien is SKJ-geregistreerd onder nr 110243840.Heidy Jansen

Heidy heeft veel ervaring opgedaan rondom het leren van jongeren met autisme in het regulier en speciaal onderwijs. Er is, daar is ze van overtuigd, heel veel talent dat verder tot ontwikkeling kan komen.
Ze werkt vanuit een oplossingsgerichte benadering, waarbij ze met oprechte belangstelling in gesprek gaat met de jongere. Actief mogelijkheden op het vlak van werk/studie onderzoeken staat daarbij centraal.

Heidy is SKJ-geregistreerd onder nr 140015175.Helga Melissen

Helga is psychiatrisch verpleegkundige. Zij werkte ruim 20 jaar als sociotherapeut met jongeren en volwassenen met autisme in het Dr. Leo Kannerhuis in Oosterbeek. Ze gaf daar o.a de trainingen psycho-educatie, sociale vaardigheden en zelfredzaamheid. Ze houdt ervan om iemands mogelijkheden uit te breiden via een duidelijke en positieve benadering. Daarbij sluit ze zoveel mogelijk aan op de interesses van deze persoon. Humor en (zelf)relativering zijn middelen die ze hierbij graag inzet.

Helga is BIG-geregistreerd onder nummer 9008693930.
Helga is SKJ-geregistreerd onder nr 140004897.Hilde Vos

Hilde biedt opvoedondersteuning en individuele begeleiding aan kinderen, jongeren en ouders. Hilde heeft een ruime ervaring in de ambulante gezinsbegeleiding van kinderen en ouders met een psychiatrische of verstandelijke beperking. Vanuit haar studie Pedagogiek, kwam zij in aanraking met kinderen, jongeren en/of ouders met autisme. Zij heeft hierin zowel op individueel,- als op groepsniveau (behandel en woongroepen) begeleiding geboden.
 
Haar werkwijze kenmerkt zich door op een zachte, speelse en duidelijke manier aandacht en ruimte te geven voor uw verhaal. Hierbij maak zij waar nodig en passend, gebruik van creatieve middelen. Hilde werkt daarnaast op een systeemgerichte wijze. Hierbij maak zij waar nodig gebruik van systeemgerichte interventies.
 
Hilde is SKJ-geregistreerd onder nummer 100016075


Hanneke Jebbink

Hanneke heeft zich in 2010 laten omscholen tot Sociaal Cultureel Werker. Sindsdien is zij werkzaam in de jeugdzorg, gehandicaptenzorg en psychiatrie. Hanneke heeft veelal mensen met ASS begeleid, zowel bij verschillende instellingen als in de rol van ambulant hulpverlener.

In 2020 is zij afgestudeerd als Haptotherapeut. Zij ziet er meerwaarde in om haptonomie te combineren met ASS.

Zij heeft een open en sociaal karakter en is een natuurmens.

Hanneke doet wat zij zegt en zegt wat zij doet. Zij kijkt waar de hulpvraag ligt bij de cliënt en past haar begeleidingsstijl hierop aan. Verandering begint van binnenuit.Vincent Ruisch

Vincent is gecertificeerd autismecoach en heeft zelf ook een lichte vorm van autisme. Zijn belevingen en herkenningen worden als ondersteunend en helpend ervaren om tot acceptatie, vertrouwen, inzicht en positieve ontwikkeling te komen. Oorspronkelijk heeft Vincent een opleidings- en werkachtergrond als grafisch en ruimtelijk ontwerper en hij is daardoor gewend om creatief, onderzoekend en verbeeldend te werken. Omdat veel mensen met autisme visueel zijn ingesteld kan dat als middel worden ingezet om doelen te bereiken.

Vincent is SKJ-geregistreerd onder nr 100028088.Inez Ronk

Inez is Junior autismecoach en behaalde haar Pedagogiek diploma. Zij volgde de minor ‘Levensbrede autismebegeleiding’ aan het HAN in Nijmegen. Inez werkt daarnaast voor SOC Nederland als gespecialiseerde oppas/ondersteuner. Zij gebruikt haar eigen ervaringen met het leven met ASS als inspiratiebron voor het werken met autistische kinderen. Inez vindt het belangrijk dat kinderen letterlijk gezien worden, een voorwaarde voor persoonlijke groei en ontwikkeling.
 
Inez is SKJ-geregistreerd onder nr 140016411.Nebu Breeksema

Nebu heeft ruim tien jaar ervaring in de hulpverlening en is sinds 2018 werkzaam als ambulant levensloopcoach. Vanuit rust, duidelijkheid en humor begeleidt zij (jong-)volwassenen met autisme.
Nebu gaat uit van jouw eigen wijsheid, kracht en kwaliteiten en zet deze in om samen met jou concrete oplossingen te vinden voor de uitdagingen in jouw leven.

Nebu geeft (individuele) Mindfulness training aan mensen met en zonder autisme. Daarnaast is zij Ambassadeur van Brainblocks en kan zij deze methodiek inzetten tijdens de begeleiding.Nelleke Remerie

Nelleke heeft 25 jaar ervaring in het onderwijs, waarbij ASS (problematiek) regelmatig aan de orde kwam. Als leerkracht en basisschooldirecteur vroeg zij zich in het werken met kinderen altijd af;  wat heb jij nodig? Waar zou ik je mee kunnen helpen? Die vraag heeft zij meegenomen toen zij zich is gaan toeleggen op het coachen van kinderen, pubers en volwassenen.
 
Nelleke is een enthousiast en creatief mens. Zij zet, waar nodig en zinvol, haar twee coachhonden in.  Het zijn twee totaal verschillende honden die ervoor zorgen dat er met veel plezier geleerd en geoefend wordt.
 
Daarnaast is Nelleke Rots & Water trainer. Deze psychofysieke training wordt in spelvorm ingezet om weerbaarder te worden. Want stevig staan als een rots of meebewegen als water zijn vaardigheden die wij als mens allemaal nodig hebben. Thessa Derksen

Thessa werkt oplossingsgericht, met respect voor de wensen en verwachtingen van de cliënt. Dit doet zij met eerlijkheid en humor. Ze is positief en praktisch ingesteld en creatief in het gezamenlijk zoeken naar mogelijkheden om zo te kijken naar wat wel kan! Daarnaast betrekt zij graag de natuur bij haar coaching. Zij heeft naast haar opleidingen SPH en PABO ook een opleiding tot wandelcoach afgerond.

Al ruim 20 jaar werkt Thessa met veel plezier als coach en trainer in de hulpverlening; zowel met kinderen, jongeren als volwassenen met autisme. Deze ervaring heeft ze opgedaan in de psychiatrie, in de jeugdhulpverlening en als sociaal werker bij een wijkteam.

Naast haar brede werkervaring is zij ook bekend met autisme in haar eigen gezin. Thessa heeft drie kinderen, waarvan de middelste de diagnose autisme heeft. Als zorgprofessional en als moeder weet zij dus hoe belangrijk (h)erkenning is bij de diagnose autisme.

Thessa is SKJ-geregistreerd onder nr: SKJ 100004377N

Samenwerkingspartners

3D Ambacht

Mensen die hoog scoren in het autismespectrum hebben vaak interesse in digitale technieken. Bij 3D Ambacht leren zij hun talenten daarin te ontdekken en krijgen ze onder begeleiding de kans om zich verder te ontwikkelen. KrekelAutismeCoaching heeft intensief meegewerkt aan de totstandkoming van 3D Ambacht.
3D Ambacht biedt haardeelnemers een vaste structuur en begeleiding in een inspirerende werk- en leeromgeving. Als uit een kennismakingsgesprek en een toets blijkt dat een deelnemer voldoende interesse en talent heeft om zich te bekwamen in digitale techniek dan wordt voor de deelnemer een maatwerktraject samengesteld.
Op de website www.3dambacht.nl vindt u de details ten aanzien van deze trajecten.