slider1e
Worden wie je wilt zijn begint met de acceptatie van wie je al bent...

Laatste nieuws


Agenda

Werkgebied

Klik voor vergroting

Wat wij doen

KrekelAutismeCoaching biedt levensloopbegeleiding aan normaal tot hoogbegaafde kinderen, jeugdigen en volwassenen met een conditie in het autismespectrum *), en aan hun sociale omgeving.

Autisme heeft invloed op alle facetten van het leven. Levensloopbegeleiding is maatwerk en kan dan ook bestaan uit begeleiding op alle levensgebieden zoals werk, studie, dagbesteding, huishouden, persoonlijke verzorging, financiën contacten, relaties, gezondheid en wonen.

Maandelijks organiseren wij het AutiVrouwenCafé, Auti-JongerenCafé en de spellenavond. Zo bieden wij gelegenheid voor ontmoeting en contact.
Wij houden lezingen, organiseren thema-avonden en geven trainingen op het gebied van autisme.
Wij bieden activerend werk en begeleiding naar (vrijwilligers)werk.

Bedrijven adviseren wij bij het ontwerpen van een werkklimaat waarin mensen met autisme goed tot hun recht kunnen komen.

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur op nummer 026 3252163.
Elke werkdag hebben wij telefonisch spreekuur voor (toekomstige) cliënten, consulenten en wijkcoaches van 9.00 tot 10.00 uur op hetzelfde nummer.

*) Uitsluitingscriteria voor onze dienstverlening zijn:

  • jeugd jonger dan 4 jaar;
  • situaties waarbij eerst behandeling noodzakelijk is;
  • cliënten zonder autisme;
  • cliënten waarbij niet-autismegerelateerde problematiek de
    boventoon voert;
  • zwakbegaafdheid (70<IQ<85) of verstandelijk beperking (IQ<70).

Voor deze situaties hebben wij geen deskundigheid in huis.

Wij bieden geen begeleiding op basis van PGB en WLZ