Lokale toegang

Elke gemeente heeft een eigen term voor de ingang naar voorzieningen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet (JW): consulent, wijkcoach. wijkteam, gebiedsteam, sociaal team, etc. De algemene term is “lokale toegang”.
Hieronder vindt u links naar de websites van de lokale toegang van de gemeenten waarmee wij contracten hebben.