Visie & Missie

Visie

De visie op autisme is dat autisme als spectrum een neurologische variant is die bij een bepaald percentage van de bevolking voorkomt.
Deze variant heeft bepaalde voor- en nadelen voor de betreffende persoon in zijn of haar omgeving. In de ideale situatie is de persoon met autisme een door de omgeving geaccepteerd en gewaardeerd medemens.

Missie

De missie van KrekelAutismeCoaching is: een bijdrage leveren aan een wederzijds proces van integratie en acceptatie van mensen met een conditie in het autismespectrum.
Wij gaan uit van het principe dat het leven ingericht wordt met autisme als een geaccepteerd gegeven. Trainingen en workshops zijn niet gericht op het “genezen” van autisme of het aanpassen aan een niet-autistische omgeving.
Wij gaan uit van de sterke kanten en bijzondere gaven die de mens met autisme heeft omdat hersens anders “bedraad” zijn dan bij de niet-autistische mens.