“Kan een hond mij helpen”-traject

Mensen met autisme kunnen baat hebben bij het hebben van een hond. Dit kan zijn voor het brengen van regelmaat (uitlaten), angstreductie, helpen in sociale situaties, etc. Hiervoor kunnen specifiek opgeleide autismehulphonden ingezet worden, maar soms ook een “gewone” hond.

Het “Kan een hond mij helpen”-traject is ontwikkeld voor mensen met autisme die overwegen om een (autisemehulp)hond aan te schaffen.

Met dit traject wordt onderzocht of het hebben van een hond een oplossing kan zijn voor bepaalde belemmeringen. In het traject vindt een uitgebreide screening plaats van de vraag en het beeld wat iemand heeft bij het hebben van een hond. Samen met de cliënt en met hulp van haar honden gaat  de autismecoach actief onderzoeken wat de wensen en mogelijkheden zijn. Het traject resulteert in een advies om al dan niet een hond in te zetten en indien ja, wat voor soort hond.

Details

  • Type begeleiding: Specalistisch
  • Duur traject: 2 stappen van 3 sessies van 1,5 uur, bij doorgang volgen er nog 2 sessies van 1,5 uur (totaal 12 uur)
  • Leeftijd: alle leeftijden
  • Wanneer: op afspraak
  • Vorm: Individuele autismebegeleiding