Schoolfit

Onder de naam “Schoolfit” brengt KrekelAutismeCoaching een programma dat zowel de leerling met ASS meer “fit” maakt voor de school als andersom: de school meer “fit” voor de leerling met ASS.

Voor wie is Schoolfit ?

Dit programma is inzetbaar voor situaties met (gedrags)problematiek van leerlingen met ASS in het regulier en speciaal onderwijs (basis en voortgezet).

Wat houdt Schoolfit in?

Schoolfit bestaat uit een onderzoeks- en adviestraject, eventueel gevolgd door een begeleidings- en trainingsaanbod op maat.

Details

Meer weten? Download hier de brochure.