Jeugd en jongeren

Autismebegeleiding jeugd en jongeren

KrekelAutismeCoaching biedt begeleiding aan jeugd en jongeren met ASS of een vermoeden daarvan, en hun ouders. Afhankelijk van de hulpvraag kunnen alle levensgebieden deel uitmaken van de begeleiding; het gezin, school, club/vereniging etc.

De ontwikkeling van elk kind verloopt op unieke wijze, maar soms komen er in die ontwikkeling blokkades voor, of loopt de ontwikkeling niet zoals verwacht. Dit kan tot uiting komen in moeilijk te begrijpen gedrag, wat voor een kind problemen kan opleveren met de omgeving.

De focus van de begeleiding ligt op ontwikkeling, positief leren omgaan met jezelf en elkaar en het ontdekken en ontplooien van kwaliteiten en mogelijkheden. Hierbij wordt voor een creatieve en speelse insteek gekozen. De begeleiding vindt plaats op de praktijk, thuis, op school of op een andere locatie die voor u en uw kind prettig is.

Aanbod:

Individuele begeleiding

Uitgangspunten van de begeleiding zijn de behoeften en de mogelijkheden van uw kind. We zoeken samen naar oplossingen die bij u en uw kind passen om de vaardigheden en het eigen oplossend vermogen te vergroten. Met behulp van psycho-educatie op maat krijgt uw kind meer inzicht in zijn/haar functioneren. Andere mogelijke onderwerpen binnen het begeleidingstraject zijn:

 • zelfredzaamheid vergroten
 • vrijetijdsbesteding verbeteren
 • aanleren van vaardigheden (sociaal, communicatie, praktisch)
 • ondersteuning bij school/studie
 • begeleiding in het leren plannen en organiseren

Voor de start van de begeleiding kijken we welke aanpak het beste aansluit bij uw kind. Er kan uit verschillende insteken gekozen worden, bijvoorbeeld sport, spel, muziek of dieren.

Ouderbegeleiding

Doel van de ouderbegeleiding is dat u uw kind beter gaat begrijpen en soepeler kunt afstemmen op zijn/haar behoeften. Samen onderzoeken we moeilijk te begrijpen gedrag van uw kind om ermee om te leren gaan en, waar mogelijk, te verbeteren. Hierdoor komt er meer rust in het gezin, kan uw kind zich beter ontwikkelen en kunt u meer van uw kind genieten. Aandachtspunten binnen de ouderbegeleiding kunnen zijn:

 • concrete hulp bij uw vragen en uitdagingen in de opvoeding
 • inzicht krijgen in het unieke autisme en de gevolgen ervan
 • aanpassen van communicatie en omgeving
 • verheldering van de dagstructuur
 • stimuleren van de ontwikkeling van uw kind
 • verbeteren van de communicatie in uw gezin
 • combinatie met broertjes/zusjes

Gezinsbegeleiding

Gezinsbegeleiding is er voor gezinnen waarbij één of meerdere gezinsleden (kind of volwassene) met een stoornis in het autisme spectrum is gediagnosticeerd. Door alle aandacht die vaak uitgaat naar het kind (of de partner) met autisme, kunnen de andere kinderen (maar ook de partner zonder autisme) zich achtergesteld voelen. Bij gezinsbegeleiding wordt het hele gezin begeleid door één of twee coaches, waarbij we uitgaan van de wensen van het gezin en we samen bekijken wat er nodig om is de gewenste doelen te bereiken, zodat er opnieuw rust en evenwicht in het gezin kan komen.

Autismebegeleiding bij scheiding

KrekelAutismeCoaching doet mee aan de pilot Uniform Hulpaanbod Gelderland. Daar waar het nodig en passend is, kan de rechter bij een (echt)scheidingszaak de jeugdige en/of ouders verwijzen naar autismebegeleiding door KrekelAutismeCoaching. Dit is alleen mogelijk als beide ouders hiervoor open staan en aan mee willen werken.

Doelen van de begeleiding kunnen zijn:

 • Verbeteren communicatie en de-escalatie van de conflicten
 • De-escalatie van de conflicten en kinderen beschermen tegen ernstige loyaliteitsconflicten
 • Indien enige vorm van communicatie tussen ouders niet of nauwelijks haalbaar (meer) is, kan toegewerkt worden naar een maximaal haalbare vorm van – parallel – ouderschap
 • Het begeleiden van ouders bij het herstellen of verbeteren van de communicatie tussen hen, om te komen tot een omgangsregeling, de verdeling van de zorgtaken en/of een ouderschapsplan
 • Het begeleiden van ouders bij het invulling geven van hun ouderschap na de scheiding. Ouders ondersteunen in het opvoeden vanuit de twee gescheiden werelden.

Brussengroep

Om je te leren omgaan met de problemen waar je als broer of zus tegen aanloopt en in contact te komen met andere brussen kan er een training gevolgd worden bestaande uit vier bijeenkomsten.

Vaardigheid voor kinderen en jongeren

Voor het bevorderen van de vaardigheden hebben wij de volgende activiteiten:

 • Training: Voor kinderen die moeite hebben in het contact met andere kinderen hebben wij een training vaardigheden. Doel van de training is het vergoten van het probleemoplossend vermogen van uw kind in sociale situaties op school en thuis. Uw kind krijgt beter contact met andere kinderen en groeit in zelfvertrouwen.

Voorlichting over het autisme spectrum

Ook voorlichting over het autisme spectrum aan leerkrachten en andere betrokkenen is mogelijk.