Autismebegeleiding met sport als insteek

Aspecten van deze vorm van begeleiding kunnen zijn:

  • Focus hebben (‘aan’ staan)
  • Inzicht in jezelf ontwikkelen
  • Zelfbeeld verscherpen
  • Zelfvertrouwen vergroten
  • Stress en emotieregulering
  • Omgaan met angst en andere “heftige” reacties
  • Omgaan met plotselinge veranderingen (flexibiliteit onderzoeken)